Autor

FotografiaMenoPriezviskoKontakt
Fotografia chýba Ján Duda duda@kapitula.sk

Zoznam článkov


Článok 1: Aktivity mimo farnosti
Článok 2: Ľudia, ktorí sa vedia slušne vyjadrovať
Článok 3: Farský informátor
Článok 4: Človek a staroba
Článok 5: VERIACI NEVIDIA ROZDIEL MEDZI KŇAZOM A FARÁROM
Článok 6: Dvanásť rokov v Markušovciach
Článok 7: Markušovský farár Július Kern
Článok 8: GRÓFI, BARÓNI... A MARKUŠOVCE
Článok 9: ANGLIKÁNI V KATOLÍCKEJ CIRKVI
Článok 10: Noví kňazi v Markušovciach
Článok 11: Farnosť Markušovce
Článok 12: Mladí sa pýtajú...
Článok 13: VEĽKONOČNÉ PÁPEŽOVO „URBI ET ORBI“
Článok 14: Dni pokánia a kajúcnosti
Článok 15: Vážme si boží dar pokoja!
Článok 16: Ľudia sa ženia a vydávajú
Článok 17: Sme traja
Článok 18: Všetkých svätých
Článok 19: Sv. Michal archanjel
Článok 20: Nalomený starobný pilier
Článok 21: Informátor
Článok 22: JÁN ČARNOGURSKÝ
Článok 23: Tituly pred menom, za menom ...
Článok 24: Životné zastavenia Daniela Faltina
Článok 25: Veľkonočné rozpomienky
Článok 26: Kedy sa Pán Ježiš narodil?
Článok 27: Rok biskupa Jána Vojtaššáka
Článok 28: INFORMÁTOR
Článok 29: Čo sa to s nami deje?!
Článok 30: Ukradli nám Vianoce
Článok 31: 130. výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka
Článok 32: Biskup Ján Vojtaššák
Článok 33: Tridentská svätá omša
Článok 34: Živelné pohromy
Článok 35: Púť Markušovčanov do Levoče
Článok 36: Miništrantský futbal
Článok 37: Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého
Článok 38: Prvoprijímajúce deti 2007
Článok 39: Ordálie, božie súdy, jednoducho inkvizícia
Článok 40: Informátor
Článok 41: VEĽKONOČNÉ ROZPOMIENKY...
Článok 42: Otvorený list farára veriacim
Článok 43: Diecézna synoda
Článok 44: Človek ako symbol
Článok 45: Zo života farnosti 5
Článok 46: Zo života farnosti 6
Článok 47: Zo života farnosti 4
Článok 48: Zo života farnosti 3
Článok 49: Zo života farnosti 2
Článok 50: Informátor
Článok 51: Zo života farnosti 1
Článok 52: Umelecký rezbár Martin Barnáš
Článok 53: Svetské prostredie – boľavé miesto Cirkvi
Článok 54: Diecézna synoda
Článok 55: Tri kľúčové momenty Cirkvi v roku 2006? Posúďte sami.
Článok 56: Tri kľúčové momenty Cirkvi v roku 2006? Posúďte sami.
Článok 57: Tri kľúčové momenty Cirkvi v roku 2006? Posúďte sami.
Článok 58: Nad politikou sa zásadne nerozčuľujem
Článok 59: Diecézna synoda Spišskej diecézy
Článok 60: Informátor December 2006
Článok 61: Exluzívne zábery z Nemecka 4
Článok 62: Exluzívne zábery z Nemecka 3
Článok 63: Exluzívne zábery z Nemecka 2
Článok 64: Kríž pre pápeža
Článok 65: Informátor
Článok 66: Som šťastná, keď som s blízkymi ľuďmi
Článok 67: Kríž ako symbol vykúpenia
Článok 68: Výlet miništrantov
Článok 69: Výlet mládeže
Článok 70: Záver školského roka 2005/2006
Článok 71: Štúdium v Ríme
Článok 72: Primície v Markušovciach
Článok 73: Prvé dispozície markušovských novokňazov
Článok 74: Kňazská vysviacka
Článok 75: Opýtali sme sa na názor mladých
Článok 76: NOVÝ KARDINÁL ŠTÁTNY SEKRETÁR
Článok 77: O ČIERNEJ FARBE A EŠTE O VŠELIČOM INOM
Článok 78: JUBILEUM OTCA BISKUPA FRANTIŠKA TONDRU
Článok 79: BLAHOSLAVENÍ PLAČÚCI, LEBO BUDÚ POTEŠENÍ (Mt 5,4)
Článok 80: Manželstvo v Katolíckej cirkvi
Článok 81: Pracovné aktivity
Článok 82: Duchovné aktivity
Článok 83: BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU (Mt 5,3)
Článok 84: Dôležitosť kňazskej služby vo farnosti
Článok 85: ORGAN V TEPLIČKE A ŠTYRIA MUŠKETIERI
Článok 86: Život farnosti
Článok 87: NÁVRŠIE SV. MICHALA
Článok 88: LEV XIII.
Článok 89: Farský informátor
Článok 90: Sila obrazu a zážitok zo spoločenstva
Článok 91: Manželské prekážky
Článok 92: Manželské prekážky
Článok 93: V PÁNOVEJ VINICI
Článok 94: I zaumienil si
Článok 95: Výmena kaplánov
Článok 96: Aktivity mimo farnosti
Článok 97: Z farnosti a filiálok
Článok 98: Životné kroky Jána Pavla II.
Článok 99: Spomoienky na Jána Pavla II.
Článok 100: Farský informátor
Článok 101: Vďaka Ti Bože, za všetko vďaka Ti
Článok 102: „Ján Vojtaššák“ v Markušovciach
Článok 103: Život farnosti
Článok 104: DEFORMOVANÝ MANŽELSKÝ SÚHLAS
Článok 105: TEPLIČANIA, VIETE, AKO SA K VÁM PRIHOVÁRAJÚ VAŠE ZVONY?
Článok 106: Vianoce kňaza
Článok 107: Manželské otázniky
Článok 108: Rozhovor s Mons. Michalom Klučárom
Článok 109: Teológia vína
Článok 110: Sympózium omšových a liturgických vín
Článok 111: KRESŤAN MÁ BYŤ SVIATOSŤOU
Článok 112: NAPRIEK SMRTI SME POSLAMI ŽIVOTA
Článok 113: ZNOVA OBJAVIŤ DOBRO A KRÁSU MANŽELSTVA
Článok 114: TROJITÁ CESTA POKORY
Článok 115: Farský informátor 2/2004
Článok 116: NOVOKŇAZ CYRIL HAMRÁK
Článok 117: BIRMOVKA: KONIEC ALEBO ZAČIATOK?
Článok 118: KŇAZI: KONTROVEZNÉ OSOBY?
Článok 119: OSUDY VEŽE MARKUŠOVSKÉHO KOSTOLA
Článok 120: PO ROKOCH ZNOVA DOMA
Článok 121: "Ruženec s pátrom Piom"
Článok 122: Márne sú všetky ľudské súdy
Článok 123: Narodil sa!
Článok 124: INFORMÁTOR PaD 6/2004
Článok 125: ČO (NE)VIEME O POSTNOM OBDOBÍ?
Článok 126: ČÍM RODIČIA PRE DETI UŽ NIE SÚ!
Článok 127: Fašiangy a pôstne obdobie v Tepličke
Článok 128: OTVORENÝ LIST FARNÍKOM
Článok 129: PÁPEŽSKÁ ŠVAJČIARSKA GARDA
Článok 130: Sféry dôverné o miešaných manželstvách
Článok 131: Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
Článok 132: PÁPEŽ BENEDIKT XVI.
Článok 133: ZMENY V PÁPEŽSKEJ SYMBOLIKE
Článok 134: Atentáty na pápežov 20. storočia
Článok 135: CHVÁLIM ŤA, PANE, ŽE SI MA UČINIL TAK ZÁZRAČNE
Článok 136: Tretie fatimské „tajomstvo“ zverejnené
Článok 137: Domácnosť Benedikta XVI.
Článok 138: Farský informátor - september 2005
Článok 139: TEXT FATIMSKÝCH TAJOMSTIEV
Článok 140: Výklad fatimských tajomstiev
Článok 141: Úžasná obeta matky
Článok 142: Tajomný cirkevný právnik po boku BENEDIKTA XVI.
Článok 143: Cirkev s pokojom pozerá do budúcnosti
Článok 144: Sociálna náuka Cirkvi
Článok 145: Noví kardináli
Článok 146: Ako je to so sviatkami?
Článok 147: Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
Článok 148: Informátor 01/2006
Článok 149: Stolovanie ako súčasť kresťanskej výchovy?
Článok 150: Zaradoval som sa, keď mi povedali: Pôjdeme do domu Pánovho...
Článok 151: Ružencové spoločenstvo v Tepličke
Článok 152: Krížová cesta s pásmom o živote Jána Pavla II.
Článok 153: Zádušná sv. omša
Článok 154: Pôstna duchovná obnova
Článok 155: V Mukačeve na Ukrajine
Článok 156: Farský informátor