Tri kľúčové momenty Cirkvi v roku 2006? Posúďte sami.

Ústretovosť voči pravoslávnym?

Bartolomej I., pravoslávny patriarcha ~ Benedikt XVI. v zlatom rúchu, okolo krku má pálium petrinum, ktorého tradícia siaha do 4. storočia (Autor: archív redakcie)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2006-12-19 10:15:47
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Benedikt XVI. navštívil Turecko. Nebolo by na tom nič zaujímavé, keby sme si nevšimli, že sa snaží tak trochu podobať pravoslávnym biskupom aj svojim oblečením. Ba vlastne nie je to pravoslávne oblečenie, je to oblečenie pápeža prvého tisícročia, kedy ešte kresťanstvo bolo jednotné. Všimnite si napríklad „pálium“ pravoslávneho patriarchu Instanbulu (Carihradu), ako sa nápadne podobá „páliu“, ktoré si zvolil a nosí Benedikt XVI. ako „palium petrinum“ (Petrovo pálium). Aj akosi častejšie sa pápež oblieka do pozláteného bohoslužobného rúcha, ktoré už tradične nosievajú pravoslávni biskupi dodržiavajúc spôsob bohoslužby a omšového rúcha doby prvého tisícročia. Úsilie pápeža o jednotu s „druhým Rímom“ (patriarchom Carihradu) a „tretím Rímom“ (moskovským patriarchom) je dosť evidentné. Podľa slov Krista: „Aby jedno boli...“