Nad politikou sa zásadne nerozčuľujem

Iveta Drabiščáková (Autor: archív redakcie)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2006-12-19 10:09:41
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Mamku má z Tepličky, ocka zo Šariša. Ukončila Obchodnú akadémiu v Spišskej Novej Vsi a vyštudovala hru na organ v Organovej škole Spišskej diecézy v Markušovciach. Obdivoval som a stále obdivujem jej húževnatosť a vytrvalosť pri štúdiu hudby, zanietenosť v práci s mladými, rozvážnosť v osobných postojoch a stálosťou vo viere a duchovnom živote. Pracuje v administratíve, viera a kostol sú pre ňu veľmi dôležité životné hodnoty, spev a hra na organe veľké záľuby. Neviem, či to dokážem vyjadriť správne, ale podľa mňa – aspoň to tak vnímam – trochu „vytŕča z radu“ a myslím si, že je to tak správne. Takto sa vytvárajú osobnosti, lebo vedia byť sami sebou v oblasti, ktorú už mnohí nepovažujú za dôležitú. Ale ruku na srdce, cirkevné spoločenstvo schádzajúce sa denne v božom chráme je veľmi rado, že ju má ako človeka i ako organistku.

Iveta Drabiščáková

• Čo dobrého ti dali tvoji rodičia?
Hlavne vieru v Boha a úžasnú rodinu. Vďačím im za život, za výchovu, sú pre mňa vzorom a príkladom kresťanského života.

• Máš vyprofilovaný názor na mládež dneška?
Nedávno som počula názor jednej staršej panej, ktorá povedala, že dnešná mládež nie je ani lepšia ani horšia, ako boli tie pred ňou. Ja dodám, že je jednoducho odlišná, iná, než tá, ktorá bola, či tá, ktorá príde. Mladí všeobecne (a nie len oni) potrebujú mať vzor, ktorý ich usmerní a naučí ich pravým životným hodnotám, princípom a postojom, no zároveň im ponechá dostatočnú voľnosť, aby sa mohli tvorivo realizovať. Potrebujú niekoho, aby našli skutočnú podporu, pochopenie a lásku.

• Najcennejšie životné hodnoty v troch slovách.

Nádej, viera, láska.

• Čo povieš na Svätého Otca?
Od začiatku na mňa pôsobí dojmom rozvážneho a racionálneho (rozumového) človeka, ktorý si trošku „drží odstup“. Vie presne, čo chce, a toho sa drží. V súčasnosti je mi sympatická jeho návšteva Turecka a hlavne ohlasy samotných Turkov, ktorí sú Sv.Otcom nadšení a hovoria o zázraku.

• Čo ti dáva cirkevné spoločenstvo veriacich?
Pocit spolupatričnosti - to, že niekam patrím a som toho súčasťou.

• Čo pre teba znamená byť kresťanom?
Nedokážem si predstaviť, žeby som ním nebola. Viera mi dodáva silu najmä v ťažkých chvíľach. Vtedy si vždy spomeniem na slová: „Boh by mi nikdy nenaložil viac, než som schopná zvládnuť. Takže zvládnem aj toto!“ Kresťanstvo ovplyvňuje každú oblasť môjho života – je mojím životným postojom.

• Kto je tvojím vzorom?
Nemám iba jeden vzor, skôr pre každú oblasť života i niekoľko vzorov. Som toho názoru, že každý človek mi môže byť vzorom v niečom inom, napríklad jeden odvahou, druhý nadšením a tretí hĺbkou svojej viery.

• Aký máš názor na politiku?
I keď v súčasnosti sa ňou zaoberám viac ako to bolo v minulosti, nie vždy rozumiem pravidlám, ktorými sa riadi a o čo v nej ide. A zásadne sa nad ňou nerozčuľujem.

• Čo by si chcela na tejto zemi zmeniť?
Chcela by som, aby sa ľudia medzi sebou viac rozprávali, pretože všetky konflikty a nedorozumenia pochádzajú z nedostatočnej komunikácie a vzájomného nepochopenia.

• Čo Ti dáva sakrálna hudba?
Hudba vo všeobecnosti mi dáva možnosť prežiť hlboké emócie. Veľakrát je pre mňa vyjadrením konkrétnych pocitov. Keď hrám na svätej omši, mojou túžbou je, aby ľudia na nej prítomní z nej mali rovnako hlboký pocit.

• A odkaz našim čitateľom?
To, že sme tu, na tomto svete, má svoj dôvod, svoj zmysel. Prajem každému čitateľovi PaD, aby našiel ten svoj skutočný zmysel života a naplnil ho bezo zvyšku.