Zvieratká v betleheme

--- (Autor: archív redakcie)
Autor:Valentín Kokoruďa
Pridané: 2006-12-19 10:11:06
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Vo vianočnom období si zvykneme naše kostoly a domácnosti okrášliť nielen ozdobenými stromčekami, ale staviame aj rôzne betlehemy plné postavičiek. Ústrednou postavou je malý Ježiško uložený v jasliach, o ktorého sa starajú Jozef s Máriou. Úctu a radosť svojou poklonou prejavujú prítomní pastieri a Traja králi. Atmosféru tejto tichej noci narodenia Ježiša Krista v betleheme dopĺňajú aj zvieratká so svojimi vlastnosťami.

Je zaujímavé, že evanjeliá sa pri opise betlehemskej maštaľky nezmieňujú o prítomnosti nejakého zvieratka. Ako teda maliari prišli na to, že tam boli oslík a vôl, ovce či ťava? Prvé obrazy s týmito zvieratkami, ako stoja pri jasličkách a svojim teplým dychom chránia Ježiša pred zimou, sú zo 4. storočia. Reagujú na Origenov výklad, ktorý sa odvoláva na proroka Izaiáša: „Vôl pozná vôľu svojho gazdu, osol jasle svojho pána, mňa však Izrael nepozná, môj ľud je nechápavý.“ (Iz 1, 3) Tento spisovateľ chcel upozorniť čitateľov, že aj ten oslík je lepší než ľudia, ktorých Ježiš prišiel spasiť; zvieratká sa snažili svojim spôsobom privítať Ježiša pri jeho príchode na túto zem a poslúžiť mu, kým ľuďom na tom vôbec nezáležalo.

Vôl
Vôl je mierumilovné zviera, ktoré v Izraeli v Starom zákone patrilo medzi obetné zvieratá. Javí sa ako rozumné zviera. Je verný a poslušný svojmu pánovi, ochotný poslúžiť a vykonať aj ťažkú prácu.

Oslík
Oslík je zviera teplých krajín a tam je váženým domácim zvieraťom. Je malý, šedivý, nevzbudzuje veľa pozornosti. Je však schopný niesť bremená, ktoré mu iní naložia. Bremená, ktoré by žiadne iné zviera jeho postavy a hmotnosti neunieslo. Niektorí ho považujú za hlúpeho, lebo je ochotný niesť všetko, čo sa mu naloží. Je možné použiť ho na všetko: Môže byť dopravným prostriedkom, nositeľom bremien, pracovným zvieraťom, možno ho použiť pri oraní i mlátení. Je pravda, že môže byť aj tvrdohlavý a nechce sa mu robiť, keď sa mu na plecia naloží príliš mnoho. Je v podstate veľmi trpezlivý a priam dobrosrdečný, preto si o ňom niektorí ľudia myslia, že je hlúpy. V skutočnosti však osol nie je vôbec hlúpejší ako iné zvieratá, reční však menej a radšej viac koná – a práve preto je taký užitočný.

Baránok
Baránok je veľmi často používaným symbolom v Biblii v rôznych súvislostiach. Je to tiché, jednoduché, trpezlivé a poslušné zviera, ktoré je symbolom nevinnosti a čistoty. Jeho ochota podriadiť sa vedeniu svojho pastiera nám ukazuje, aký má byť vzťah človeka k Bohu. S veľkou obľubou sa baránok používal ako obetné zviera. Bol vždy ochotný dať svoj život, nikdy sa nebránil tomu, kto ho viedol na zabitie. Predpokladá sa, že chudobní pastieri priniesli Ježišovi ako dar len z toho čo mali – ovečky, ktoré pásli.

Ťava
Ťava sa v betlehemoch objavuje spolu s kráľmi. Dokáže odniesť pomerne veľký náklad, je nenáročná, vytrvalá. Stala sa symbolom pokory a poslušnosti. Aj v náročných životných podmienkach v púšti, vždy sa drží a poslúcha svojho pána. Je pre nás príkladom vytrvalosti a dôvery v Pána v každodenných ťažkostiach.

Pán Ježiš veľmi často používal prirovnania z prírody a zvieratiek. Napríklad hovorí: Buďte opatrní ako hady, jednoduchí ako holubice. Aj betlehemské zvieratá a ich vlastnosti nás môžu osloviť a povzbudiť. Myslím, že by sme boli príjemnejšími ľuďmi a lepšími kresťanmi, ak by sme sa učili niektorým ich vlastnostiam. Snažme sa vždy ochotne poslúžiť ľuďom ako vôl svojmu pánovi. Ako baránok ochotne obetujme svoj život v službe Bohu a našim blížnym. Buďme trochu skromnejší a nepokúšajme sa za každú cenu pretlačiť do popredia, vzbudzovať okolo seba pozornosť, ale radšej v tichosti konajme ako oslík. Ako ťava trpezlivo znášajme i ťažké bremená, ktoré nám život prináša a nestrácajme pritom dôveru v Boha.

Zvieratká v betleheme svojimi vlastnosťami vytvárajú príjemnú atmosféru. Nech aj naša snaha radšej menej hovoriť a viacej konať dobro vytvorí príjemnú a pokojnú atmosféru v našich rodinách, kde sa budeme všetci a Kristus uprostred nás cítiť dobre.