Zdravotné a iné úskalia staroby

zdravotnícke okienko

Autor:MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 2009-05-14 10:11:54
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Staroba je obdobie života, keď ubúdajú telesné i duševné sily, keď človek bilancuje svoj život a podvedome sa pripravuje na smrť. Po zdravotnej stránke i podľa štatistických údajov sú starí ľudia najvýznamnejšími konzumentmi zdravotníckych služieb. Na ich zdravotnom stave sa odzrkadľuje spôsob ich doterajšieho života, využívanie preventívnych zdravotníckych programov a v neposlednom rade aj ich psychická odolnosť. Ak starý človek nenachádza rodinnú atmosféru pri domácom krbe, nezdiela spoločenstvo v rodine, hľadá ho v čakárni i priamo v ambulancii u lekára. Ochorení, s ktorými sa v starobe potýka, je neúrekom. Mnohé z nich – hlavne kardiovaskulárne – možeme ovplyvniť aj zdravým životným štýlom v mladšom veku – stravou, dostatkom pohybu, vyrovnávaním stresových vlyvov dostatočným odpočinkom. Následkom nezdravého životného štýlu môže byť aj „starecká“ cukrovka. Nedostatok pohybu často vedie k obezite a s ňou súvisiacim ďalším zdravotným hendikepom - stukovateniu pečene, vysokému krvnému tlaku, kornateniu ciev, infarktom. Nie nadarmo platí: “Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel.“
Psychická pohoda je pre starého človeka doležitá. Starým ľuďom by sme mali dať pocítiť, že sú pre nás ešte užitoční. Nesmú pocítiť zbytočnosť a príťaž. Ideálom rodinného súžitia sú trojgeneračné rodiny. Tie sú však už v súčasnosti ojedinelé. Malé deti a mladí ľudia v takýchto rodinách zakúšajú každodenné problémy starých a učia sa navzájom si pomáhať. Vysoké životné tempo v mestách spôsobuje, že starí ľudia sa stávajú pre nás neraz príťažou. Nezanedbateľná bola v minulosti aj skúsenosť so zomieraním a smrťou. V minulosti patrilo zomieranie a smrť k domácim rodinným rituálom, s ktorým sa „učili“ vyrovnávať všetky generácie v rodine. Dnes je zomieranie tabu. Zomierajúceho starca príbuzní najradšej uložia do nemocničnej postele. Vlastným strachom zo stretnutia so smrťou sa často oberajú o posledné  intímne chvíle v rodine. Stretnutie so zomieraním nie je jednoduché -  je však spirituálnym zážitkom. Aj don Bosco učil svojich mladých zverencov v oratóriach „umeniu zomierania“ v tzv. cvičeniach dobrej smrti.
Mnohí z nás máme obdobie staroby ešte len predse sebou.  Ak sa nám podarí dožiť sa staroby, mali by sme ju predovšetkým prijať, prežiť ju dôstojne a s úctou, tak, aby životné skúsenosti našli aj svojich poslucháčov...