Milí veriaci!

Autor:Kristína Dobranská
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Milí veriaci, žiada sa mi prihovoriť sa k vám teraz, keď sa skončili prázdniny. Naši diakoni Janko Rimbala a Róbert Gurčík začínali cez svoje prázdniny na bohoslužbách so svojimi prvými príhovormi. Ak dá Pán Boh, na budúci rok by mali byť našimi ďalšími kňazmi. Keď sme ich videli pri oltári, ako sa snažia, nám veriacim hlásať Božie slovo, nejednému z nás sa tlačili slzy do očí.
Chlapci naši, boli to slzy radosti. Sme na vás hrdí. Možno troškou do mlyna sme prispeli aj my, veriaci, veď každú sobotu pred svätou omšou kľakáme k modlitbe posvätného ruženca a obetujeme ho za deti a mládež našej farnosti. Ďakujeme Bohu, že vás máme. Želáme vám veľa zdravia, šťastia a Božích milostí, ktoré tak potrebujete.