Z príhovoru pani Dobranskej členom

Autor:Kristína Dobranská
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Srdečne vás všetkých vítam na našom dnešnom stretnutí. Hneď na začiatku svojho príhovoru sa chcem poďakovať pánu farárovi, že nám umožnil vykonať si menšiu duchovnú obnovu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou teraz v adventnom období. Stretli sme sa, milí naši členovia, aby sme sa oboznámili s menšou reorganizáciou spoločenstva, ktorá je vždy aktuálna. V našom spoločenstve nastáva prirodzená obmena členov, starší odchádzajú na večnosť a noví mladší prichádzajú... Apelujem na jednotlivé matky nášho spoločenstva, aby sa starali o nový a mladý dorast svojich ruží... Členovia, ktorí z rôznych príčin nemôžu byť v „živom ruženci“, môžu si vybrať možnosť „svätého ruženca“ alebo „večného ruženca“. Vo „svätom ruženci“ sa člen modlí raz za týždeň celý 20 desiatkový ruženec. „Večný ruženec“ sa modlí člen raz za mesiac všetky štyri ružence naraz vo vopred určenom čase na stanovené úmysly: za obrátenie hriešnikov radostný ruženec, za umierajúcich bolestný ruženec, za ohlasovateľov evanjelia ruženec svetla a za duše v očistci slávnostný ruženec.
Napokon všetkým želám radostné prežitie adventného obdobia a ešte radostnejšie prežitie Vianoc.