Duchovná obnova farnosti

Autor:Kristína Dobranská
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Dňa 24.-25.3.2006 sa konala v našej farnosti v tunajšom kostole duchovná obnova. Viedol ju náš pán farár. V prednáške, ktorá bola súčasťou duchovnej obnovy nás oboznámil výňatkom z Encykliky pápeža Benedikta XVI., ktorý nazval „Pastoračná situácia vo svete“. Oboznámil nás, aká je súčasná pastoračná situácia v Európe aj v Amerike. Podotkol, ako veľmi v Európe prevláda islam a ako ľahko mu veriaci rímsko-katolíckej viery podľahnú. Prizvukoval nám, aby sme si zachovávali svoju pevnosť vo viere a nedali sa ľahko zviesť rôznymi prísľubmi. Som presvedčená, že nás, ktorí sme boli od svojho útleho detstva vychovávaní vo viere, ako aj pán kaplán vo svojej nedeľnej kázni hovoril, nás, ktorých súčasťou života bola nedeľná svätá omša a rozhovor o kázni, Božom slove a piesňach bol neodmysliteľnou súčasťou nedeľného obeda, nás tak ľahko na inú vieru nezvedú. Pretože naše presvedčenie v rímsko-katolícku vieru je pevné. Bohužiaľ nie sme všetci ľudia rovnakí. Chcem sa poďakovať p. farárovi, že vykonal duchovnú obnovu a hlavne za prednášku, v ktorej nás oboznámil s pastoračnou činnosťou vo svete, poukázal na reálnych príkladoch, aby sme čo najlepšie pochopili a hlavne veľa si z nej odniesli do svojho života.