„OSLAVUJTE PÁNA, LEBO JE DOBRÝ...“ (Ž. 118)

Autor:Gbúrová, Račková, Kuchárová
Pridané: 2007-04-06 18:42:35
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Duchovný život by človek nemal podceňovať, ale mal by mu dať vo svojom živote primeraný priestor. Užitočným časom pre duchovné pookriatie sú duchovné cvičenia alebo duchovná obnova. Pre ružencové spoločenstvá páter dominikán Šimon Tyrol viedol duchovnú obnovu na Mariánskej hore v Levoči. Zúčastnili sa ho aj tri členky ružencového spoločenstva z Tepličky. Ale nechajme nech povedia oni samé, čo tam zažili a prežívali.

Človek sa skladá z ducha a tela, preto chce Ježiš uzdraviť celého človeka. Neustále má pred očami obraz nášho srdca a v každom okamihu je pripravený sa nás ujať. Chce nám odpustiť naše hriechy, vyliať na nás milosti a bohatstvo svojho požehnania a darovať nám plnosť svojej radosti. Otvára nám svoje milosrdné Srdce, preto aj my máme Pánovi otvoriť svoje srdcia.

A takouto príležitosťou bola aj duchovná obnova, ktorá sa konala na Mariánskej hore v Levoči v dňoch 21.-23. novembra 2006 pre členov Ružencového spoločenstva. Duchovnú obnovu viedol páter Šimon Tyrol, dominikán. Duchovnú obnovu začal myšlienkou sv. Pia V., pápeža dominikána, že „ruženec je najlepším prostriedkom na dosiahnutie dvojakého cieľa: dobre sa modliť a správne žiť.“ Páter vyzval prítomných, aby sme často pamätali na plnenie svojich krstných sľubov, na to, prečo sa modlíme ruženec a že cez stretnutie v ruženci s Máriou spoznávame život Ježiša. Povzbudivé boli aj jeho iné slová, ktoré povedal: „V tichosti prijmite slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše a toto slovo aj uskutočňujte. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.“. Povedal aj to, že „sv. omša je predsieňou do neba“. Tejto duchovnej obnovy sme sa zúčastnili aj my, členky Ružencového spoločenstva z Tepličky.