Rádio Lumen slávi svoje 15. narodeniny

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Terézia Straková
Pridané: 2008-03-24 02:11:59
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ak sa Ťa dotýka úzkosť a stres
Ak cítiš únavu včera aj dnes
Vyhľadaj v éteri pokoj a tíš
S rádiom Lumen sa nestratíš...


Samotné vysielanie sa začalo na Zelený štvrtok 7.apríla 1993.
Išlo o rádio Mária. Vysielalo štyri hodiny denne iba na území Banskej Bystrice. Postupne sa zvyšovali hodiny vysielania aj pokrytie satelitmi.
V súčasnosti je možné počúvať rádio 24 hodín denne takmer v celej Európe.
V pôstnom období bol vysielací program obohatený duchovným cvičením, krížovou cestou a inými „pôstnymi reláciami“.
Pre človeka, ktorý je zdravý a návšteva kostola je preňho samozrejmosťou, to nie až také dôležité, ale pre toho, ktorý skutočne nemôže byt prítomný na sv. omši.
Myslím si, že ak chorý človek to vysielanie počúva nielen uchom, ale i srdcom, tak aj napriek svojmu trápeniu sa dokáže usmiať, rozdáva svojmu okoliu optimizmus, vie zachovať pokoj v každej situácii a má akúsi bezvýhradnú odovzdanosť do Božej vôle.
A je požehnaním pre rodinu, v ktorej žije.
Vďaka Pánu Bohu, ze takéto rádio máme, veď to nebolo samozrejmosťou v minulom režime a že aj starší a chorí ľudia môžu takýmto spôsobom ešte duchovne rásť .