Milí mladí priatelia !

? (Autor:  )
Autor:Lucia Dutková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Znovu sedím pri počítači a píšem.
Pripadám si tak trochu ako Pavol, keď písal list Efezanom alebo Galaťanom. Hoci on mal iste iné problémy... A to písanie zvládol aj bez pomoci počítača či internetu.
Ja sa vám dnes chcem prihovoriť témou, ktorú Pavol asi nepoznal. Je ňou advent.
Chcem vám povedať o istom Ježišovi, ktorý k nám o pár dní príde.
Nazývajú ho Mesiáš, Boží syn. Narodil sa v maštali, ale to vôbec nezatienilo jeho kráľovský pôvod. Je skromný a pokorný srdcom. Jeho matka je Mária a pestúnom Jozef z Dávidovho rodu. Jeho otcom je samotný Boh. Detstvo prežil v Nazarete. O jeho múdrosti, ktorá sa prejavovala už v detstve, svedčí aj to, že ako dvanásťročný sa pohyboval v kruhu učiteľov, ktorých počúval a kládol im otázky.
Asi v tridsiatich rokoch začal verejne účinkovať. Tomuto predbiehal pôst, pokúšanie diablom a príprava na púšti, čo úžasne zvládol. Potom si vybral dvanástich učeníkov ( jeden z nich ho zradil ). Musím povedať, že určite nevybral najkrajších alebo najlepšie sa obliekajúcich dvanástich mužov podľa umiestnenia sa v rebríčku úspešnosti v svetových časopisoch. Nezáležalo mu na postavení alebo výške platu. Urobil množstvo zázrakov a uzdravení, za ktoré dostal málokedy pochvalu a vďaku, ale obvinenia, že to robí za pomoci diabla. Spomeniem aspoň niektoré uzdravenia: malomocného, chorého pri rybníku, stotníkovho sluhu, ženy trpiacej na krvotok a mnohé ďalšie, ako aj zázraky: vzkriesenie Lazára a Jairovej dcéry, rozmnoženie chlebov, premenenie vody na víno v Káne … Bol učiteľom (Jn 7, 14).
,,Dobrodružná časť“ jeho života bolo jeho zajatie, mučenie a smrť, ktorými nás vykúpil. On však slávnostne vstal zmŕtvych a vystúpil na nebesia.
Ježiš je významná osobnosť. Je milosrdný, lebo miluje a odpustí prosiacemu hriešnikovi. On vám dá pokoj, radosť a zmysel pre váš život. To, čo som tu napísala, je naozaj iba malilinká časť o Ježišovi. On je totižto neopísateľný. Čím viac o Ňom vieš, tým viac Ho miluješ. Naše srdce nestačí na takú lásku akou je On, preto ho môžeme milovať iba celým srdcom (alebo sa o to snažiť). Viac informácií vám poskytnú Lukáš, Marek, Matúš a Ján vo svojich evanjeliách.
Milovaní, dobre sa pripravte na Jeho príchod. On je totiž veľmi cenný hosť. Buďte pripravení, lebo nemusí prísť práve cez advent. Tohto hosťa neprijímajme len raz do roka, dovoľme stať sa mu samozrejmosťou nášho života, aby sme sa potom aj my stali samozrejmosťou Božieho kráľovstva.
K tomu Vám vyprosujem veľa milostí.