Milí mladí priatelia!

--------- (Autor:  )
Autor:Lucia Dutková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pred nami sú najkrajšie sviatky roka, ktoré dúfam prežijete v pokoji, láske a porozumení. ,,Prišli sme sa mu pokloniť…“,
je mottom pre budúcoročné stretnutie mládeže so Svätým Otcom, ktoré sa uskutoční v Kolíne nad Rýnom.
Týchto päť slov môže inšpirovať aj nás. Prísť k malému Ježiškovi a pokloniť sa mu. To však nie je všetko. To nám nesmie postačiť. Poklona neznamená iba to, že pokľakneme pred jasličkami.
Poklona tiež znamená vyjadrenie úcty, pokory, ale aj odovzdanosti Ježišovi.
Chváľme Ho, vzdajme mu úctu. Spolu s anjelmi spievajme: ,,Sláva Bohu na výsostiach …“.
Dáva nám možnosť byť pri jeho jasliach.
Emanuel znamená Boh s nami. Akoby nám chcel Boh aj cez malé dieťa ukázať, že je s nami už od narodenia. Sme pre neho cenní. Boh nám hovorí, že je s nami. Nemusíme sa báť. „Veď ak je On s nami, kto je proti nám?“(Rim 8, 31)
Sme však aj my s ním?
Možno áno. No nie je to iba vtedy, keď niečo potrebujeme? Keď niekoho milujeme, sme s ním v dobrom aj v zlom. To ,,dobré“ už máme splnené, pri jasličkách sme už boli. No čaká nás ešte Golgota.
Dobrý Ježiško, vieš, že sme len biedni a úbohí, preto Ťa prosím, buď s nami v ťažkých chvíľach nášho života. Zároveň Ti ďakujem aj za každú radosť, ktorú nám dávaš, aj za tieto sviatky. Aby bola naša radosť úplná, prežime ju spolu Ježiško!

… žiara padla na salaše, osvietila hory naše …
Našli Ho pomocou žiary a svetla. Aj my potrebujeme ísť za svetlom. Máme to celkom ,,jednoduché“. V dnešnom svete je toľko zla a tmy, že aj malá sviečka alebo dobrý človek žiaria. No Boh je večné Svetlo. Iste bude mnoho falošných svetiel, ako nás malý Ježiško upozornil. Budú to rôzne sviečky, kahance, ktoré podľa reklamy určite vydržia najdlhšie. Ich knôty nevydržia dlho. Boh však dobre vie, prečo občas v tej tme spadneme, aj keď my to nechápeme. My vidíme iba pád. On vidí aj náš cieľ. Vie, čo sa stane o päť minút, ale aj o hodinu. Tým sa líši náš a Jeho pohľad na pády. Boh vie, že aj týmto pádom sa môžeme stať svätými …
Pane, prišli sme sa Ti pokloniť. Daj nám krásne sviatky, pokoj, lásku …

Milí čitatelia! Určite vám už mnohí priali krásne sviatky. Chcem sa k nim pripojiť aj ja. Prajem Vám, aby ste prežili túto atmosféru spoločne s rodinou a tými, ktorých ľúbite. Nech sa aj vo vašom srdci narodí Ježiš. Nielen 24.či 25. decembra. Majte z toho radosť, ktorá nech každý deň rozjasňuje vaše cesty. Načerpajte od Neho pokoj, ktorý môže dať len On. Krásne sviatky!

Čo očakávajú od Vianoc mladí? Tu sú ich odpovede.
Matúš, 17 r. : ,,Očakávam pokoj v duši a voľno od školy, čo spolu súvisí.“
Mária, 16 r. : ,,Zážitok zo sviatkov, spoločenstvo a pokoj.“
Štefan, 17 r. : ,,Teším sa, že sa celá rodina zíde spolu a tiež, že nechodíme do školy.“

V budúcom čísle sa budeme venovať (dúfam, že spolu s vami) téme: Napaľovanie CD.