Milé mamy!

L. Dutková (Autor:  )
Autor:Lucia Dutková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Vás chcem osloviť a poďakovať skôr, ako začnem „všeobecný príhovor“, lebo si myslím, že vám by mali patriť titulné strany. Ďakujeme vám za všetko od A do Z a milému Bohu za dar matky.
Keď ste naposledy držali v rukách náš časopis, bola Veľká noc. Odvtedy prešlo mnoho dní a udialo sa veľa udalostí. Naša pozornosť smerovala k Vatikánu, kde sme so smútkom, vďakou a láskou odprevádzali nášho Jána Pavla II., ktorý osobitne miloval mládež. Boh tak ako pri Potope očistil Zem. Slzami. Naše srdcia potešil Pán bielym dymom z komína a zvukom zvona. HABEMUS PAPAM! Benedikt XVI. je náš nový pastier, za ktorého sa teraz modlíme! Každý deň niečo nové prichádza, každý deň si niečo pripomíname. Tento mesiac to je Deň matiek. V kalendári je pre naše mamy vyhradený iba jediný deň (!) a paradoxne o mamkách je toho veľa napísané. Sú to veľmi potrebné bytosti. Majú veľkú silu a lásku. Všimnite si, ani Spasiteľ sa bez nej nezaobišiel. V mame nájdeme priateľa, pomocníka, psychológa, lekárku, kritika, učiteľa, staviteľa, poradcu. Niektorí však nemali, nemajú a nebudú mať túto osobnosť. Boh však ani na týchto ľudí nezabúda a ponúka im srdcia iných, seba a svoju Matku. On totižto najlepšie vie, aká je matka dôležitá. A keď sa postará o vtáky alebo chrobáky, nepostará sa o ľudí? Títo ľudia poznajú skutočnú hodnotu materinskej lásky. My však skutočnosť, že máme mamku, málo oceňujeme. Ony ale tento deficit prekrývajú minimálne dvojnásobne väčšou láskou a starostlivosťou. Preto aj my umocňujeme našu lásku k matke. Viete, potom z toho vznikne niečo najmenej štyrikrát väčšie. Láska k matke je jeden z najtrvácnejších citov, ktorého je človek schopný.