Ako správne vyplňovať dotazníky

Autor:Lucia Dutková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Určite ste už vyplňovali mnoho rôznych dotazníkov. Okrem základných údajov ako sú meno, priezvisko a pod. , musíme vyplniť aj kolónku „povolanie“.

Páčila sa mi reakcia internetového čitateľa, ktorý napísal, že je potrebné rozlíšiť povolanie ako nejaké poslanie a ako zamestnanie. Myslím, že to bol správny postreh.Ak teda nejaké dotazníky majú kolónku s názvom „povolanie“, treba ich asi zmeniť na kolónku s názvom „zamestnanie“. Každý z nás je tu z istého dôvodu. Boh nás tu má, lebo jeho ruky sú práve tie naše. Niekto má neobyčajnú schopnosť potešiť toho druhého, iný nemá problém postarať sa o starých ľudí, ďalší je tu možno preto, aby blížneho priviedol na správne cesty.Aj nezamestnaný môže byť „povolaný“, lebo všetci sa máme podieľať na tom, aby sme si spríjemnili náš pobyt tu na zemi.Nezabúdajme teda, že okrem nášho zamestnania máme aj inú prácu, ktorá síce nie je zaplatená v tomto živote, ale určite sa dočkáme primeranej výplaty od nášho božského zamestnávateľa. A viete, akú má „nebeská mzda“ výhodu? Nemusíme z nej odvádzať daň!Prajem vám teda všetkým, ktorí sa cítite mladí duchom, úspechy v oboch zamestnaniach (alebo povolaniach?)!