Milí naši čitatelia!

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Lucia Dutková
Pridané: 2007-04-06 18:35:25
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Bože, Ty si taký úžasný! A to ťa poznáme iba tromi až piatimi percentami nášho mozgu, čo tvrdia odborníci. Tvoju originálnosť nemožno poprieť, každučká vec vo vesmíre je odlišná. Veď len koľko druhov rýb, motýľov, pavúkov, kvietkov a stromov existuje a stále nás prekvapuješ, ak objavíme ďalšie a ďalšie ... Na priezračných potôčikoch si nechal stopu svojej čistoty, šum mora je ozvenou tvojho odpustenia. V usilovnom somárikovi, pomalom slimáčikovi, ale aj v rýchlom gepardovi sa odzrkadľuje Tvoja pokora. Aj do najmenšieho detailu si vložil a ukryl svoju lásku, ktorá je najviac viditeľná v kríži a zmŕtvychvstaní.

Podpriemerná múdrosť?

Najmúdrejší tvor na Zemi akoby zaostával. Vie s láskou a ochotou pomôcť druhým, no častokrát očakáva, že sa mu to vráti. O iných rozpráva dobre, ale na seba málokedy povie niečo zlé(aj keď pravdivé).
Je štedrý, pokiaľ rozdáva z nadbytku, ktorý má. Postí sa, lebo to tak predsa robia iní. Dopraje blížnemu, ale ten nesmie mať viac ako on. Nerobí mu problém pokoriť sa, ak to vidí dostatočne veľa ľudí. Je verný svojej manželke, ale prostitútky majú robotu stále. Nie je lenivý - veď robota počká! Súcití s hladnými, no predsa sa rozčuľuje nad tým, že tá mandarínka má príliš veľa kôstok a čokoláda veľa kalórií.
To sme my – ľudia. Nedá sa tvrdiť, že sa akosi odlišujeme, kresťan či nekresťan, veriaci alebo neveriaci. „Skupina“ s názvom kresťania sa niekedy možno dá označiť ako podpriemerná až priemerná.

Už nenamietam

Nečudujem sa neveriacim, ak neveria . Nenamietam, ak niekto povie, že radšej nechce byť členom cirkvi. Nepresviedčam niekoho, aby začal chodiť do kostola. Viete prečo? Lebo sme ich nepresvedčili svojím konaním, že Boh je úžasný. My sme viditeľnou tvárou Boha na Zemi. Mnohí v neho chcú uveriť, iste by sa aj stali členmi „našej skupiny“, prišli by na omšu, keby sme len neukazovali Boha v nepravom svetle. Nechcú byť takí ako my – pokryteckí. Veď to čo robíme my , robia aj pohania. Uvedomujeme si, že tých druhých odrádzame, možno mätieme našimi protichodnými činmi?

Prosba k Zmŕtvychvstalému

Vstaňme aj my! Otvorme naše srdcia Bohu, vytiahnime ho von a dajme jeho lásku aj iným, aby tie hodiny strávené v kostole, teraz cez trojdnie aj 2-3 hodiny neboli márne!
Zmŕtvychvstalý Ježišu, daj, aby sme o Tebe svedčili svojím životom, aby sme Tvoju lásku, ktorú do nás vkladáš, priniesli tým, ktorí v Teba neveria a nám odpusť, že nie sme práve Tvojím najlepším obrazom. Nech sa Tvoja dobrota na nás prejaví, lebo my nechceme zaostávať za ostatnými stvoreniami!

„ANKETKA“

Mladých som nenechala na pokoji a položila som im túto otázku:
„Čo si myslíš, prečo sa ľudia nechcú stať kresťanmi či členmi cirkvi? Myslíš si, že ich odrádzame práve my, kresťania?“
Ak chcete vedieť, ako odpovedali, čítajte ďalej ...

Matúš, 19r. : „Niektorých ľudí odradí stať sa kresťanmi výsmech okolia, iní zasa nedúfajú, že práve kresťanstvo pomôže zmeniť svet. Neveria, že láska existuje, veď práve láska je podstatou kresťanstva.“
Mária, 19r. : „Snáď ich odrádza naše správanie, niekedy naše názory. Veria v Krista, ale neveria v cirkev a to je ďalší dôvod. Nesprávne chápu kresťanstvo. Nevidia v tom pointu.“
Štefan, 19r. : „Podľa mňa je cirkev niečo úplne iné ako Boh. Myslím si, že cirkev mnohokrát vodu káže a víno pije. Vždy to tak bolo, vždy to tak je a vždy to tak bude. Cirkev zakazuje veci, ktoré sú v dnešnej dobe preferované, napríklad interrupciu, ale zabúda, že inkvizícia bola stokrát horšia. Myslím si, že proti kresťanom ľudia nemajú nič, aj keď sú neveriaci, ale dnešná cirkev pripomína skôr diktatúru a častokrát zabúda, že je demokracia. Veľa ľudí sa preto riadi heslom: „Boh áno, cirkev nie“. Je na ľuďoch, ako budú žiť, tak ich tolerujme takých, akí sú. Veď aj cirkev robí rôzne hlúposti a častokrát horšie ako bežní ľudia.“
Ďakujem za odpovede.