Deň matiek

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Kristína Dobranská
Pridané: 2008-07-06 22:52:34
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

MAMA
Prečo si taká?
Aká?
Taká, aká si.
Keby som Ťa neľúbil,
tak by som zhrešil.
Predsa Ťa toľkí ľúbia,
starci, deti, všetci.
Nie preto, že máš krásne oči,
pery bez farby, líca bez púdru...
Lebo si taká.
Aká?
Taká aj zvnútra, plná poézie...
Aj ja som poet.
A som aj starec.
Preto Ťa ľúbim, že si taká, aká si.
Milá, skromná, utiahnutá.
Moja mama.

Prihováram sa Vám, milé naše matky, slovami básnika, ktorý vo svojej básni krásne opísal osobnosť matky. Matky, ktoré v ranej mladosti po nociach sedeli pri našich postieľkach s obavou o naše zdravie. Matky, ktoré, keď sme začali robiť prvé krôčky a zdalo sa, že už pevne vieme stáť na nohách, za rúčku nás viedli do Božieho chrámu poďakovať sa za naše zdravie. Matky, za ktorými sme bežali po nevydarenom dni v škole a ktoré pohladiac nás po vlasoch opakovali: „To nič, zajtra to už bude lepšie.“ Matky, ktoré pri našich vážnych životných rozhodnutiach vedeli správne poradiť a stáli vždy pri nás. Zato Vám, milé naše matky, pri príležitosti Dňa matiek s úctou vyslovujem srdečné poďakovanie.
Do ďalších rokov Vášho života želám veľa dobrého zdravia, veľa radosti zo svojich detí a veľa veľa Božej pomoci.