Zo života ružencového spoločenstva

Autor:Kristína Dobranská
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Aj tohtoročný október bol už tradične ružencovým mesiacom. Tentokrát sa v ňom ukončil Rok posvätného ruženca, ktorý minulého roku vyhlásil Svätý Otec a ktorý nám priniesol päť nových tajomstiev z Ježišovho života. Končí sa jeden rok s veľkým „R“ a začína sa iný. Kongresom v Mexiku v dňoch od 10.-17. októbra 2004 sa začal milostivý rok Rok Eucharistie. Pre nás kresťanov je to veľká výzva, ako sa viac priblížiť ku Kristovi prítomnému medzi nami vo Sviatosti Oltárnej. Rok Eucharistie sa ukončí v októbri 2005.
Hoci ešte nie je koniec roka, chcela by som zhodnotiť činnosť nášho spoločenstva od začiatku roka 2004.
Tohto roku sme mali v našej farnosti niekoľko pekných slávností. Najprv to bola Veľká noc, birmovka, sviatok Božieho tela a krvi, potom primície a napokon odpust sv. Michala. Chcem sa poďakovať našim členkám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby tie slávnosti boli ozaj slávnostné. Hlavne, aby náš kostolík bol pekne uprataný a vyzdobený. Ďakujem tiež členkám, ktoré sa modlia posvätný ruženec pred svätou omšou počas týždňa aj v nedeľu. Žiaľ, veľmi málo ľudí sa zúčastňuje na modlitbe posvätného ruženca.
Dve naše členky sa zúčastnili duchovných cvičení v Prešove. Do Bratstva Živého ruženca sme získali dve členky, ktoré nastúpili na miesto starších členiek, ktoré boli preložené do 13. ruže k prestarlým. Z členov 13. ruže by sme chceli založiť Bratstvo Posvätného ruženca, v ktorom je povinnosťou pomodliť sa ruženec raz za týždeň, pričom tajomstvá sa nemenia, alebo Bratstvo Večného ruženca, v ktorom je povinnosťou pomodiť sa ruženec raz za mesiac a tajomstvá sa tiež nemenia.
K rozhodnutiu modliť sa posvätný ruženec vás chcem povzbudiť niektorými prísľubmi Panny Márie:

* Tým, ktorí sa budú modliť môj ruženec, sľubujem osobitnú ochranu.
* Ruženec bude veľmi silnou zbraňou proti peklu, odstráni zlozvyky, umenší hriechy.
* Kto sa bude modiť ruženec, nezahynie naveky, ale bude prežívať v nebi veľkú radosť.
* Každý deň vyslobodzujem z očistca duše, ktoré sa modlili môj ruženec.
* Všetkým šíriteľom modlitby môjho ruženca prídem na pomoc v každej ich potrebe a splním ich všetky želania a prosby.