Aktivity Ružencového spoločenstva

Otvorenie výstavy (Autor:  )
Autor:Kristína Dobranská
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V rámci aktivít Spoločenstva posvätného ruženca sme usporiadali výstavku ručných prác v priestoroch nášho farského úradu. Naše spoločenstvo tvorí väčšina žien a to veľmi šikovných žien, ktorých ruky vedia vytvoriť krásne veci. Vyšívané alebo háčkované prestieranie, krásne vyšívané alebo maľované obrazy a veľa iných krásnych vecí. Poslednú takúto výstavku vlastných výtvorov sme zorganizovali pred štyrmi rokmi. Vstupné sme určili ľubovoľné. Zisk z tejto výstavy chceme použiť na charitatívne účely v našej farnosti.
Chcela by som poďakovať všetkým našim členkám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na jej usporiadaní. Ďakujem hlavne pani Marte Kamenickej, ktorá s návrhom usporiadať výstavku prišla a ju aj pomohla organizovať.