Milí rodičia!

zdravotnícke okienko

Autor:MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Tak, leto už je za nami a pred nami už len stále chladnejšie a chladnejšie dni. Poniektorí ste si v lete aj trochu oddýchli, poniektorí sme skôr pracovali. V poslednom čísle som sľúbila krátku informáciu o najčastejších ochoreniach, ktorými trpia naše malé či väčšie ratolesti. Takže niekoľko základných údajov.

My pediatri vidíme deti najradšej zdravé. Preto aj základom našej práce je prevencia – predchádzanie ochoreniam. Niektorým z nás sa to aj celkom slušne darí vďaka očkovaniu.
Každým rokom pribúdajú nové očkovacie látky proti ďalším a ďalším chorobám a dnes sme dokonca schopní zaočkovať dojča a batoľa naraz proti šiestim prenosným chorobám. Musím priznať, že s niektorými chorobami sa už stretávame len v odborných učebniciach, pretože už vďaka očkovaniu prakticky vymizli. Prevažne ide o také infekčné choroby ako obrna, ružienka, osýpky, infekčná žltačka, tuberkulóza, mumps a pod. Vďaka preventívnemu vyšetreniu bedrových kĺbov sa toto ochorenie v našej populácii prakticky nevyskytuje. Je to zásluhou vytvorenej a fungujúcej siete ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast. Musím povedať, že ide o dobrý pozostatok bývalého systému, ktorý našťastie odoláva rôznym komerčným tlakom a úspešne prežíva. Ochorenia v detstve často závisia od veku dieťaťa. Niektoré sú typické pre dojčatá a batoľatá, iné pre predškolský a školský vek. Pre dojčatá a batoľatá sú to skôr hnačky (vírusové či bakteriálne) hlavne v letných mesiacoch. V tomto období odhaľujeme vrodené vývinové chyby rôznych orgánov. V predškolskom veku si deti budujú svoj imunitný systém a vtedy sú najviac chorľavé. Rodičia ich naviac začínajú zverovať do opatery kolektívnym zariadeniam, kde sa najskôr a pomerne často nakazia od svojich rovesníkov. Časté sú infekcie horných a dolných ciest dýchacích, zápal pľúc, teda ochorenia, ktoré môžu vyústiť v niektorých prípadoch až do prieduškovej astmy. V školskom veku sú okrem bežných ochorení dýchacích ciest dnes pomerne časté, zdĺhavé a nepríjemné alergické choroby – senná nádcha, astma, atopický ekzém. Ide o civilizačné ochorenia, ktorých výskyt narastá, liečba je zdĺhavá a vyžadujú časté návštevy detského pneumológa či alergológa. V školskom veku okrem dýchacích a hnačkovitých ochorení sú časté bolesti brucha, z ktorých poniektoré majú chorobný podklad, ale zväčša ho však nenachádzame. Už v tomto období sa čoraz viac stretávame s prípadmi bezvedomia na základe nadmerného požitia alkoholu či drog. Stretávame sa s prvými príznakmi psychických porúch.
Základom pre rodiča je odlíšiť závažnosť ochorenia, posúdiť, či potrebuje okamžite navštíviť lekára, či môže liečiť horúčku a iné príznaky doma alebo počkať do vyvinutia jasnejších príznakov. Preto by mali byť rodičia vybavení vedomosťami o základných postupoch pri ochorení ich dieťaťa. Určite tým pomôžu nielen sebe a svojmu dieťaťu, ale aj svojmu lekárovi. Minimálne tým, že zvládnu banálnejšie ochorenia vlastnými silami a ich lekár sa bude môcť viacej venovať deťom, ktoré majú závažnejšie ochorenie.
Prajem vám, aby ste aktívne pracovali na svojom zdravotníckom povedomí získavaním informácií a rád a určite sa to pozitívne odrazí aj na zdraví vašich deti.