Milí čitatelia!

Zdravotnícke okienko

--- (Autor:  )
Autor:MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Tento môj príspevok bude venovaný skôr čitateľkám - mamičkám. Keďže pracujem v nemocnici, mnohých malých chorých pacientov vidím po prvýkrát. Nepoznám ich rodinu a ich doterajší zdravotný stav. V týchto situáciách si potrebujem urobiť o dieťati obrázok na základe anamnézy - teda získať údaje o zdravotnom stave dieťaťa. Keďže choré dieťa - hlavne to malé - nedokáže popísať svoje zdravotné ťažkosti, musí ich dospelý /najčastejšie rodič dieťaťa/ dokázať odpozorovať, popísať a správne posúdiť. Dôkladná anamnéza tvorí až 70 % správne postavenej diagnózy a je teda aj základom úspešnej liečby. Možno vás prekvapuje, ako málo ostáva na vyšetrenia. Veru, nemýlite sa - iba približne 30 %. Vyšetrenia sú však len pomocné a základom správnej diagnózy a liečby ostáva anamnéza. U detí, hlavne tých malých, sú dôležité údaje o tehotnosti, liekoch užívaných počas tehotenstva, okolnostiach pôrodu, popôrodnom období a dojčenskom vývine. Sem patria aj údaje o očkovaní dieťaťa, dĺžke dojčenia, spôsobe prechodu na nemliečne príkrmy. Detský lekár sa v niektorých situáciách pýta aj na rast a vývin dieťaťa. Dôležitý je údaj o alergiách - hlavne na lieky a prekonaných infekčných ochoreniach. Veľmi potrebná je informácia o užívaní liekov, hlavne antibiotík. Lekár sa potrebuje rozhodovať často rýchlo, a preto by mu mal pacient v tom pomôcť. Rozhodnúť sa pre správnu liečbu pri infekčných chorobách je potrebné na základe údajov o užívaných ATB v predchorobí. Pacienti si však tieto dôležité fakty často nepamätajú a možno ich nepovažujú ani za dôležité. Pre správnu liečbu je to však veľmi dôležitá informácia. V prípade ochorenia má význam chvíľu príznaky pozorovať ešte predtým, ako vyhľadáme lekára, aby sme dokázali podať dostatočnú informáciu. Samozrejme to neplatí pre akútne a život ohrozujúce prípady. Tam treba predovšetkým rýchlo konať. Ale o tom až nabudúce.