Naši novokňazi

Autor:Lucia Dutková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Dvaja naši novokňazi – Janko Rimbala a Róbert Gurčík – sa vydali na neľahkú cestu. A napriek tomu na cestu, ktorou ich bude sprevádzať Boh. Myslím, že je to dobrá spoločnosť. Možno ich cesta bude nebezpečná, ale zároveň dobrodružná. Veľmi im teda budeme pomáhať našimi modlitbami. Je potrebné modliť sa aj za iných mladých, aby mali odvahu a silu vydať sa na Božie chodníky.Našim novokňazom som položila aj otázky týkajúce sa mladých ľudí. Celý rozhovor, ako ste si už iste všimli, si môžete prečítať v tomto čísle nášho časopisu. Chcem im vo svojom mene ešte raz popriať do ich pastorácie veľa trpezlivosti, posily a radosti, ktorú nech cítia z neustálej Božej prítomnosti.