Chrípka

zdravotnícke okienko

Autor:MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 2007-03-03 11:12:20
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Je nepríjemná svojím zdĺhavým priebehom a tým, že nás vyradí z každodenného stereotypu povinností na rôzne dlhý čas. Ak príde, nevylieči ju žiadny zázračný liek. Treba ju jednoducho vyležať, zmierňovať príznaky, liečiť horúčku, starať sa o dostatočný príjem tekutín a „počúvať vlastné telo“, ktoré si takto riadi liečbu aj samo.


Horšie je, ak sa počas chrípky preťažíme a nezmiernime svoje pracovné tempo. Vtedy je väčšie riziko komplikácií v podobe zápalov pľúc a viacnásobných infekcií, ktoré ľahšie postihnú oslabený organizmus. Práve na komplikácie chrípky môže v ojedinelých prípadoch nastať aj úmrtie. Svojím pracovným nasadením chrípku ďalej šírime a tým škodíme nielen sebe, ale aj svojmu okoliu. Takto chrípka spôsobuje epidémiu, prudko sa šíri a vyraďuje z práce stále viac a viac ľudí. Epidémia je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa proti chrípke zaviedlo nepovinné očkovanie. Očkovanie proti chrípke chráni presne rok a treba sa zaočkovať každoročne. Najvhodnejšie obdobie pre očkovanie je neskorá jeseň. Farmaceutické firmy ponúkajú vakcíny, ktoré obsahujú očkovaciu látku proti predpokladanému vírusu chrípky. Vedci dokážu každoročne predvídať, ktorý najpravdepodobnejší typ vírusu chrípku vyvolá. Žiadne očkovanie nechráni stopercentne. Niektorí z nás môžu po očkovaní prekonať miernu chrípku. Očkovanie je vhodné hlavne pre chorľavé deti, starých ľudí a tých, ktorí trpia nejakým chronickým ochorením. Napriek jeho výhodám sa proti chrípke u nás očkuje pomerne málo ľudí.
Chrípka je vírusové ochorenie, ktoré sa prejaví nielen dráždivým kašľom, škrabaním v hrdle, ale aj bolesťou svalov, hlavy, slabosťou, malátnosťou. Príznaky sú pomerne chudobné, ale chorý sa cíti veľmi zle a „nevládze“. Takúto nekomplikovanú chrípku nemusíme liečiť antibiotikami, pretože tie na vírusy neúčinkujú. Antibiotiká nás skôr chránia pred prípadnými komplikáciami v podobe bakteriálnych nákaz, ktoré u chorého vzniknú ľahšie predovšetkým vtedy, ak nedodržuje liečebný režim a preťažuje sa. Preto je počas chrípky dôležitá izolácia a pokoj. Klasickú chrípku môžeme počas kalendárneho roku prekonať len raz. Viackrát môžeme prekonať len chrípke podobné ochorenia, ktoré nemusia zanechať trvalú imunitu.
V týchto pôstnych dňoch sa už proti chrípke nestihnete zaočkovať, preto vám želám, aby sa vám aspoň vyhla. Môžete si k tomu pomôcť aj sami, ak sa budete aktívne chrániť správnou výživou, pitným režimom, vitamínmi a reguláciou pracovnej záťaže.