Obezita – epidémia 21. storočia

Zdravotnícke okienko

Autor:MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 2007-04-06 18:19:13
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V tomto pôstnom čase vás chcem upozorniť na staronovú a dnes už civilizačnú chorobu, ktorej odborníci na začiatku nášho storočia predpovedajú epidémiu.

Obezita nebola neznáma v minulom storočí. V súčasnosti však narastá geometrickým radom. Kým pred dvadsiatimi rokmi som sa v ambulancii stretávala skôr s deťmi vychudnutými, dnes je každé tretie dieťa obézne. V Spojených štátoch je už obezita vážnym zdravotným problémom, u nás sa predpokladá jej významný nárast. Na jej vzniku sa v menšej miere podpisujú genetické vlohy. Je to typ obezity, ktorý sa v rodine prenáša na potomstvo. Vo väčšej miere sú to skôr civilizačné vplyvy - spôsob trávenia voľného času, výživa a stravovanie.
Pod spôsob trávenia voľného času sa u detí podpisuje nadmerné vysedávanie pred počítačom a televíziou. Počítačové hry či internet skrytou a nenápadnou motiváciou spôsobujú u detí postupnú závislosť. Takto trávia pred počítačom stále viac a viac času. Zaneprázdnení rodičia sú radi, ak majú od dieťaťa zaujatého počítačom pokoj. Neuvedomujú si však, že nebezpečenstvo a dôsledky sú nielen psychické, ale aj výživové. Takto si deti odvyknú od pravidelného odpoludňajšieho pohybu, prestanú pestovať kolektívne športy a rodina je na najlepšej ceste pestovať individualizmus..
Výživa a stravovanie je ďalšia vážna príčina obezity. Školák ráno neraňajkuje, lebo nemá čas. Nezriedka zaspáva večer po 22. hodine a spánku je takto menej. Po návrate zo školy si oddýchne pri pochutinách, čipsoch, sladkých nápojoch. Zaneprázdnenej mame dobre padne raz za čas nahradiť večeru polotovarmi či údeninami. V našich jedálnych lístkoch prevažujú múčné a sladké jedlá. Najobľúbenejšie sú hranolky, vyprážaný syr, tatarská omáčka – jednoducho kalorická bomba. Takto sa z našich jedálnych lístkov vytrácajú veľmi cenné a zdravé strukoviny, zelenina a polievky.
Poviete si, nič nové pod slnkom! Naši prastarí rodičia boli odchovaní na múčnych jedlách. Mali však viacej celodenného pohybu a fyzickej záťaže.
Životný štýl sa neraz dedí z generácie na generáciu v podobe koníčkov a stravovacích návykov. Ak chceme riešiť obezitu u svojho dieťaťa, potrebujeme zmeniť životný štýl a stravovanie v celej rodine. Rodina by mala tráviť svoj voľný čas spoločne a venovať viacej času rozhovorom.
Nie všetko, čo je príjemné, je aj užitočné. To príjemné temer vždy vyvoláva závislosť. Pokiaľ rodičia nebudú svoje deti usmerňovať v dennom režime a v stravovaní, tie si osvoja nesprávne návyky a odnesú si ich do dospelosti v podobne nesprávneho životného štýlu. S obezitou sú spojené aj ďalšie civilizačné choroby - vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, mozgová cievna príhoda, artérioskleróza.
V tomto veľkonočnom období vám želám, aby ste v pôstnom posolstve a veľkonočnej radosti prehodnotili aj svoj životný štýl a stravovanie a ak je to potrebné, urobili aj prvé kroky pre jeho zmenu.
Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky naplnené duchovnými darmi a milosťou
Jana Virčíková