Ľudstvo je stále viac veriace

Počet ateistov klesá

Autor:KATH-NET/TK KBS
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ľudstvo sa stále viac prikláňa k viere. Počet prívržencov veľkých svetových náboženstiev rastie rýchlejšie ako svetová populácia a počet ľudí bez vyznania a ateistov klesá. Vyplýva to z najnovších výpočtov atatistikov náboženstiev Davida B. Barretta a Todda M. Johnsona z USA. Každý tretí zo 6,28 miliardy obyvateľov našej zeme sa hlási ku kresťanstvu 2,1 miliardy - z toho je 1,2 miliardy katolíkov a každý piaty obyvateľ zeme sa hlási k islamu 1,3 miliardy. Hinduistov je na svete 849 miliónov teda 13,5 % svetového obyvateľstva, budhistov je 5,9 %. Ľudí bez vyznania a ateistov je na svete 938 miliónov teda 15 % . Zvyšok ľudstva patrí do iných náboženstiev. Každoročný prírastok ľudí bez vyznania o 0,8 % a ateistov o 0,2 % leží ďaleko pod úrovňou rastu svetovej populácie 1,2 %. Z veľkých náboženstiev rastie najrýchlejaie počet moslimov - každoročne o 2,1 % , za nimi nasledujú hinduisti s rastom 1,5 %. Kresťanstvo má ročný prírastok o 1,3% - teda len málo nad rastom svetovej populácie.