Detská mozgová obrna

Zdravotnícke okienko

Obrna (Autor: archív redakcie)
Autor:MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 2007-09-19 10:23:32
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ochorenie či skôr trvalé telesné postihnutie sprevádzané rôznym stupňom mentálneho defektu. Ochorenie, ktoré možno nie je tak náročné pre postihnuté dieťa (nezriedka si ho ani neuvedomuje), ako skôr pre jeho najbližších - predovšetkým matku, ale aj otca a súrodencov. Ochorenie, ktoré ovplyvní životný štýl každej postihnutej rodiny.

Detská mozgová obrna sa prejaví už v ranom detstve v priebehu prvého roka života. Mamička si zvyčajne všimne,
že sa dieťa nevyvíja tak ako jeho rovesníci. Menej sa hýbe, nepretočí sa, neposadí sa, nechodí, má stuhutné alebo naopak „handrovité“ končatiny. Jeho pohyby míňajú cieľ, sú roztrasené, nedokážu uchopiť žiadaný predmet. Nezriedka sa postihnuté dieťa nenaučí ani chodiť a ostáva trvalo pripútané na vozík a na celoživotnú pomoc svojich najbližších. V tých lepších prípadoch sa dieťa dokáže postaviť, urobí pár krokov.
Rodičia vkladajú veľkú nádej do neskorších ortopedických korekčných operácií, ktoré môžu zlepšiť pohyblivosť
dieťaťa. Len máloktoré dieťa je mentálne bez následkov. Zvyčajne vyžaduje aj pomoc špeciálneho pedagóga.
Základom je naučiť dieťa aspoň dodržiavať telesnú čistotu a základné návyky - jedenie, umývanie, vyprázdňovanie.
Niektoré deti si zachovávajú
napriek závažnému postihnutiu pomerne dobrú inteligenciu. Môžu sa dobre zapojiť do vzdelávania, učenia
a dokážu rozvíjať svoje duševné schopnosti.
Rodičia sa často pýtajú, prečo práve naše dieťa, kde je príčina tohto problému?
Detská mozgová obrna vzniká následkom odkysličenia mozgu, ktoré trvá tak dlho, že trvalo poškodí mozgové
bunky. Rozsah a stupeň ich poškodenia
je rôzny. Podľa toho sa prejavia aj následky postihnutia. Niektoré deti majú skôr telesné, iné skôr mentálne postihnutie. Samozrejme sú aj rôzne kombinácie. K odkysličeniu mozgu najčastejšie dôjde následkom komplikovaného
pôrodu, ale aj poranenia či úrazu. Detskú mozgovú obrnu môže spôsobiť aj ťažká epilepsia, vrodené chyby mozgu, infekčné choroby či závažné
ochorenie a lieky u matky počas tehotenstva.
Najdôležitejšie je čo najskôr rozpoznať
príznaky a vyhľadať lekára. Český lekár MUDr. Vojta vyvinul špeciálnu rehabilitačnú metódu pre deti postihnuté detskou mozgovou obrnou. Také dieťa treba čo najskôr rehabilitovať už v dojčenskom veku od troch mesiacov. Mamička sa zvyčajne
zaučí do rehabilitácie Vojtovou metódou pod dohľadom rehabilitačnej sestry. Dôležité je cvičiť niekoľkokrát denne, aj keď sa to deťom vôbec nepáči a často a úpenlivo nariekajú. Netreba zabúdať na kontroly u rehabilitačného lekára a sestry, ktorí napravia zlozvyky a samozrejme nezabúdať navštevovať neurológa.
Dieťa prechádza v prvom roku života prudkým vývinom. Jeho biologické
rezervy sú často nepredvídateľné, a preto nádej pre tieto deti zomiera skutočne posledná...
Ale o tom až nabudúce.