Rodina – základ zdravej spoločnosti

zdravotnícke okienko

Autor:Jana Víznerová
Pridané: 2014-10-13 10:56:42
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Rodina predstavuje nehmatateľné väzby a vzťahy svojich členov, ktoré pomáhajú vytvárať rodinné spoločenstvo. Jej ideálom je trojgeneračná rodina. Na princípe solidarity a vzájomnej pomoci je prostredím pre prijímanie a prežívanie každodennej reality. Zdravie rodiny odzrkadľuje aj zdravie a stav spoločnosti.

Rodina je dnes skúšaná chorobami, nedostatkom času, stresom, protirodinnými  „módnymi trendmi“, pracovným zaneprázdnením, ľahostajnosťou, predčasnou separáciou dospievajúcich detí od rodiny. Model šťastnej a zdravej rodiny je v dnešnom svete vzácnosťou. Nablýskaný ideál, ktorý predkladajú časopisy a noviny svojim čitateľom, dnes už prakticky neexistuje. Mnohí mladí ľudia po ňom však túžia a hľadajú ho v nezáväzných vzťahoch a partnerstvách na skúšku. Zákonite dochádza k sklamaniu a zraneniam.
Pred časom som sa stretla s alarmujúcou štatistikou, že len tretina manželstiev vo svojej podstate dokáže reálne plniť svoju funkciu. Zvyšné dve tretiny vznikli na podklade frustrácie, stresu, obavy zo spoločenského zlyhania. Možno už tu je koreň  problému vysokej rozvodovosti, domáceho násilia, alkoholizmu, rôznych moderných závislostí.
     Aký je pohľad lekára na dnešnú rodinu? Súčasná rodina to nemá jednoduché. Zdravé rodinné vzťahy sú náročné na čas a vyžadujú obetovanie individuálnych záujmov, koníčkov a potrieb jej členov. Skúškou každej rodiny sú zdravotné či existenčné problémy. Niektoré rodiny skôr „zocelia", iné „rozbijú". Model správania sa v krízových situáciách si dieťa prináša do života práve zo svojej rodiny.  Kedysi bola základná lekárska starostlivosť o rodinu poskytovaná tzv. rodinným lekárom. Rodinný lekár bol najlepším znalcom rodiny a jej zdravotných i psychologických potrieb.
Aj poskytnutá zdravotná starostlivosť sa odvíja od situácie v rodine. V polovici minulého storočia sa praktická starostlivosť o zdravie rozdelila medzi detských lekárov a lekárov pre dospelých. V takejto podobe ju poznáme aj dnes. Má svoje výhody. Predovšetkým poskytuje fundovanejšiu starostlivosť hlavne malým deťom. Hlavnou náplňou pediatrie je práve prevencia - predchádzanie chorobám vo forme očkovania, preventívnych vyšetrení. Prevencia je v súčasnosti ukazovateľom kvality poskytovanej liečebnej starostlivosti. Vďaka prevencii niektoré infekčné choroby už prakticky vymizli, iné zachytávame ešte v tzv. liečiteľnom štádiu. Lekárska starostlivosť u dospelých je zameraná skôr liečebne - kuratívne. Tu sa „hasia" fatálne následky tzv.civilizačných chorôb - ischemická choroba srdca a mozgu, ateroskleróza, vysoký krvný tlak, obezita, chronická obštrukčná choroba pľúc, nádory, cukrovka... U nás stále zachytávame tieto choroby v neskorých štádiách. Cieľom preventívnej pediatrie je včasná prevencia kardiovaskulárnych chorôb a  usmernenie rodiny v zmysle zdravého životného štýlu.   
Prajem vám, aby čas adventný a vianočný bol časom upevnenia vašich rodinných vzťahov, aby vaše rodiny boli živým dôkazom prirodzenej autority Najvyššieho.
sac longchamp pas cher nike scarpe longchamp pliage soldes christian louboutin outlet uk louis vuitton pas cher louboutin uk shoes