Zdravotnícke okienko

Autor:MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 2009-05-14 15:03:59
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Už vyše pol roka prežívame a duchovne sa zjednocujeme v roku, ktorý je venovany svätému Pavlovi - apoštolovi a evanjelizátorovi. Tentokrát odbočím od zdravotníckej tematiky a venujem zopár riadkov  tomuto veľkému šíriteľovi Božieho Slova. Možno aj preto, že mi je duchovne a slovom blízky.

Pri pohľade na mapu misijných ciest sv. Pavla ostávam v úžase, koľko toho stihol prejsť počas svojho pôsobenia. V dnešnej dobe by bol určite považovaný za workoholika. Bol človekom hlbokého poznania a znalcom Svätého Písma. Jeho výbušná a cholerická povaha a nízka postava sa snúbila s hlbokými vedomosťami a poznaním Písma. Otvorene sa priznával k tŕňu, ktorý v sebe nosil a trpel. Svatý Pavol bol misionár-intelektuál. Jeho cesta ku kresťanstvu nebola jednoduchá. Dostalo sa mu kvalitného židovského vzdelania v rabínských školách, aj keď sa vyučil remeslu. Bol horlivým prenasledovateľom prvých kresťanov. Po zážitku  zjavenia a stretnutia s „duchovným“ Kristom na čas oslepol, aby si lepšie uvedomil Kristovo poslanie a potom ho nadšene šíril. Úžas a zážitok obrátenia po stretnutí s Kristom urobili zo Saula kresťana - Pavla.  Sv. Pavol živého Krista nikdy nestretol.  Jeho cesty  sa nevyhýbali miestam, kde ľudia žili zhyralým, márnivým životom  plným nerestí - napríklad vo vtedajšom Korinte. Pre svoje myšlienky a živú vieru bol často prenasledovaný a musel sa skrývať. Na Sicílii v Syrakúzach mu stačilo pobudnúť tri dni  a „stihol“ založiť kresťanské spoločenstvo. Dnes je Sicília jedným z najkresťanskejších regiónov Talianska. Počas svojho väzenia v Ríme obrátil na vieru aj svojich strážcov. Sv. Pavol nestihol naplniť všetky svoje úmysly. Túžil sa vydať na misijnú cestu do Španielska. Bol však väznený a napokon pri Troch fontánach v Ríme sťatý. Dôstojné miesto svojho odpočinku dostal až po čase, keď sa zviditeľnili plody jeho misijného života.  
Ľudovo povedané, všade kde bol, zanechal stopu v podobe živej a rastúcej kresťanskej komunity. Učil ľudí novému spôsobu života v kresťanských spoločenstvách. V tom je aj jeho posolstvo do dnešnej doby.

V časoch globalizácie a ľudského individualizmu si uvedomujeme potrebu pestovania medziľudských vzťahov stále viac a viac. Bez fungujúcich vzťahov nemôže zdravo fungovať žiadna spoločnosť. K tomu nám sv. Pavol dáva návod, napríklad vo svojich Listoch či v nádhernom Hymnuse lásky. Možno práve preto by mu mohol patriť aj ďalší prívlastok – lekár duší. V tomto pôstnom období vám prajem milostiplný čas, aby ste ho dokázali naplniť napríklad aj čítaním Pavlových listov.