Cukrovka u detí

Zdravotnícke okienko

Autor:MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 2009-06-30 15:14:49
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Problémom cukrovky u detí je fakt, že postihuje rastúci a rozvíjajúci sa organizmus. Nedostatočná kompenzácia cukrovky sa prejaví na zaostávaní rastu a spomalení psychického a telesného vývinu. Nárast civilizačných ochorení v ostatnom období sprevádza aj nárast cukrovky. Začiatok ochorenia sa nezriedka presúva do predškolského veku. Samotnú cukrovku, keď už prepukne, nie je ťažké diagnostikovať. Na úvod začíname  niekoľkodňovú liečbu na jednotke intenzívnej starostlivosti, keď dieťaťu podávame infúzne roztoky a taktiež inzulín do žily. Ak sa podarí upraviť glykémie do potrebného pásma, prechádza sa na štandardnú liečbu inzulínom podkožne. V tomto období sa čerstvý diabetik učí žiť so svojou chorobou. Vtedy prebieha  nastavovanie diabetika na inzulín v niekoľkých dávkach cez deň - zvyčajne sú to 3 dávky rýchlo účinkujúceho inzulínu pred hlavným jedlom a 1 dávka pomaly účinkujúceho inzulínu na noc. Diabetik sa učí podávať inzulín do podkožia pomocou inzulínového pera so zásobníkom, ktoré vydrží aj niekoľko týždňov. Inzulín aplikuje do podkožia  paží, podbruška a stehien. Diabetik sa učí tzv. selfmonitoringu. Pomocou glukometra a vpichovej lancety si niekoľkokrát denne odoberá glykémiu a zaznamenáva do slovníčka. Podobne je to i s močom. Jedenkrát denne si vyšetrí moč na cukor a ketóny. Moč si vyšetrí aj vtedy, ak má vysokú glykémiu nad 15 mmol/l. Pri prítomnosti ketolátok v moči si moč kontroluje pravidelne až do ich vymiznutia a dbá na zvýšený prísun tekutín. Na základe aktuálných glykémií v krvi a výsledkov moču  lekár - diabetológ upravuje hladiny inzulínu tak, aby boli čo najviac vyrovnané.
Cieľom správnej liečby diabetika sú vyrovnané hladiny glykémie čo najbližšie norme. Tým sa bráni skorému nástupu komplikácií diabetu, pod ktorými si predstavujeme chorobné zmeny na drobných cievach nôh, obličiek, sietnice a diabetickej neuropatie. Následkom nesprávnej liečby je hemodialýza pre zlyhanie obličiek, slepota, poruchy videnia, amputácia končatín či neuropatia. Aby sme tomu predišli, prebieha opakované zaúčanie diabetika do liečby vo forme edukácie. Strava diabetika je prísne monitorovaná a počíta sa na tzv. chlebové alebo sacharidové  jednotky. Dodržiavanie množstva sacharidových jednotiek je predpokladom úspešnej liečby. Jedlo sa takto konzumuje 6 x denne v pravidelných časových intervaloch a so stálym množstvom sacharidov, ktoré sa učia diabetici počítať. Pre diabetológa je často problémom udržať žiadúce glykémie u nespolupracujúceho dieťaťa v dojčenskom či batolivom veku, rovnako ako v puberte. Vtedy diabetik nezriedka odmieta svoju diagnózu, bojuje s ňou a je v liečbe zámerne nedisciplinovaný. Vtedy je marné akékoľvek úsilie.