Cukrovka 2. typu a novinky v liečbe cukrovky

Zdravotnícke okienko

Autor:MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 2014-10-13 10:35:52
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V príspevku by som sa rada venovala niektorým novinkám v liečbe cukrovky a  taktiež cukrovke 2. typu.

Cukrovka 2. typu alebo tzv. starecká cukrovka, sa zjavuje  predovšetkým v staršom veku a vzniká na podklade necitlivosti buniek na inzulín tzv. inzulinorezistencie. U detí je vzácna. Môžeme ju však nájsť u detí s vrodenými dedičnými diabetickými syndrómami (MODY diabetes), ale aj u obézných detí. Na rozdiel od cukrovky 1. typu sa lieči tabletovou formou – perorálnymi antidiabetikami. Inzulínovú rezistenciu zistíme z krvi a tabletami sa ju snažíme ovplyvniť tak, aby boli hladiny glykémie čo najviac vyrovnané. Príznaky nie sú také varovné ako  u cukrovky 1. typu, môžeme ich však ľahko prehliadnúť  a v súčasnosti zachytávame tento typ ochorenia až v pokročilých štádiach.
A čo je nového v liečbe cukrovky? Okrem stále novších a novších perorálnych antidiabetík je to predovšetkým neustále zlepšovanie starostlivosti o diabetikov 1. typu. Chcela by som sa zmieniť o liečbe inzulínovou pumpou.  Ide o toho času najideálnejší spôsob podávania inzulínu pumpou, ktorá sa svojím vzhľadom podobá mobilnému telefónu. Inzulín sa podáva vo vopred nastavených dávkach kontinuálne a podkožne cez kateter a ihlu, umiestnenú do oblasti podbruška, stehna alebo zadočku. Okrem bazálnych dávok inzulínu sa nastavia aj tzv. Bolusové dávky inzulínu, ktoré aplikujeme pred plánovaným jedlom 6x denne. Mladý diabetik si pumpu dokáže sám kontrolovať a dopĺňať inzulín spolu s prepichom ihly. V súčasnosti pokračuje aj vylepšovanie technológií inzulínových púmp, ktoré dokážu vykonávať rôzne prepočty dávok inzulínu v závislosti od fyzickej záťaže či aktuálnej hladiny glykémie. Niektoré typy glukometrov dokážu diaľkovo ovládať aj inzulínovú pumpu.

Novinkou sú aj kontinuálne glykemické senzory, ktoré monitorujú aktuálnu glykémiu. Údaje o glykémiach z glukometrov je možné jednoducho previesť do počítača a skontrolovať liečbu diabetika.
Výskum je v súčasnosti  v diabetológii okrem technológií zameraný  aj na aplikačné formy inzulínu – napríklad inhalačný inzulín a transplantácia pankreatických buniek, produkujúcich inzulín.
Neoddeliteľnou súčasťou liečby je aj kúpeľná liečba, ktorá je zameraná na edukáciu, oddialenie komplikácií diabetu vo forme zlepšenia cievneho prekrvenia cukrovkou ohrozených orgánov, posilnenia kondície organizmu, eliminácie stresorov a zlepšenia telesnej i psychickej pohody diabetika.  Napriek všetkým vymoženostiam vedy, techniky a pokroku je život diabetika sac a main louis vuitton pas cher lunettes de soleil ray ban tn pas cher blazer nike sac longchamp Louis Vuitton Pas Cher limitovaný. Je snahou odborníkov organizovať ho tak, aby sa diabetici svojím životom čo najmenej líšili od zdravej populácie.