DIEŤA AKO DAR

zdravotnícke okienko

Autor:MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 2010-02-01 11:13:35
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Dieťa prichádza ako DAR v pôrodnici. Svoj prvý deň života trávi na novorodeneckom oddelení.

Nie je nič krajšie, ako stretnúť matku či  oboch rodičov hrdo si odnášajúcich domov dar svojej lásky. Tejto šťastnej chvíli však predchádza chvíľa najťažšia, ale očakávaná – pôrod. Dieťa môže uzrieť svetlo sveta rôznymi spôsobmi. Najčastejší je prirodzený spôsob, keď prichádza na svet hlavičkou, zriedkavo aj panvovým koncom, pôrodnými cestami. Starostlivosť o novorodenca preberá detský lekár, ktorý je pri pôrode od momentu prerušenia pupočnej šnúry.  Najdôležitejšie sú prvé minúty po narodení. Vtedy lekár posudzuje životaschopnosť malého novorodenca tzv. Apgarovej skóre v 1., 5. a 10. minúte po narodení. Posudzuje sa tu vitalita novorodenca – krik, pohyblivosť, pravidelnosť a charakter dýchania, akcia srdca, svalový tonus a farba kože. Bezprostredne po narodení odsaje zdravotná sestra dýchacie cesty a ústnu dutinu novorodenca. Je dôležité si všimnúť, či plodová voda nie je skalená. Vtedy hrozí malému človiečikovi infekcia z vdýchnutej plodovej vody. Veľké či nadmerné množstvo plodovej vody upozorní na vývinové anomálie tráviaceho alebo vylučovacieho traktu. Po starostlivom odsatí a osušení lekár zhodnotí Apgarovej skóre a zbežne vyšetrí predovšetkým životné funkcie novorodenca – dýchanie a akciu srdca. Po ťažkom pôrode alebo namodravej farbe kože dávame novorodencovi inhalovať kyslík. V prípade dobrej adaptácie lekár vyšetrí novorodenecké reflexy, dýchacie šelesty, srdce. Posudzujú sa zjavné vrodené vývinové chyby – priechodnosť pažeráka  a  konečníka. Prvá stolica novorodenca je tzv. smolka a odchádza do 24 hodín po pôrode. Ak má dieťa problémy s dýchaním, dýchanie je nariekavé, hlasité a dieťa výraznejšie pení okolo úst,  starostlivosť preberá zdravotná sestra a pozoruje jeho stav v inkubátore. V lepšom prípade trávi novorodenec prvé dve hodiny spolu s matkou v pôrodnici. Vtedy sa po prvýkrát prisaje k prsníku a pri pohľade na svoje dieťa pozabudne ubolená matka na pôrodné trápenie. Ešte v pôrodnej sále dieťa premeria a preváži zdravotná sestra, podá do svalu injekciu vitamínu K, ktorý je dôležitý z preventívneho hľadiska pre riziko krvácania a nakvapká do očí O-Septonex ako prevenciu očných infekcií.
Na novorodeneckých oddeleniach našich nemocníc prevláda systém rooming in. Vtedy je dieťa umiestnené na spoločnej izbe s matkou a sú ošetrované spoločne.  
Ak je novorodenec chorý, starostlivosť o dieťa preberá zdravotná sestra v osobitnom boxe. Matka sa zaúča do starostlivosti o svoje dieťa,  učí sa ho dojčiť. Zvyčajne  do tretieho dňa po pôrode hmotnosť dieťaťa klesá. Po treťom dni sa dieťa  už bez problémov prisaje a je schopné prijímať materské mlieko. V prípade jeho  nedostatku je dieťa dokrmované mliekom z banky ženského mlieka alebo menej vhodnou mliečnou formulou. Novorodenec je  do domácej starostlivosti prepustený po piatom dni života. Ešte pred odchodom domov je očkované proti tuberkulóze, vyšetrené sú jeho bedrové  kĺby a vykonajú sa nevyhnutné vyšetrenia  niektorých možných ochorení a vyšetrenie zamerané na odhalenie hluchoty. Je toho naozaj veľa, čím musí prejsť bezprostredne po svojom narodení malý  zdravý novorodenec.
V Európe existujú rôzne formy starostlivosti o matku. Napríklad v Holandsku polovica matiek uprednostňuje pôrod  doma. V iných krajinách matku s dieťaťom prepúšťajú z pôrodnice bezprostredne po pôrode. Takéto formy však predpokladajú fungujúci systém domácej ošetrovateľskej  starostlivosti, na ktorý v našich podmienkach zatiaľ nie sme pripravení.
Želám vám, aby ste v návale vianočných povinností nezabudli na to najpodstatnejšie: zažiť a prežiť vianočnú radosť a tajomstvo Nového Života.