Eucharistia – živá Veľká noc

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Ondrej Švančara
Pridané: 2014-10-13 10:06:33
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Tak ako sa nábožné ženy a apoštoli Peter a Ján ponáhľali k hrobu, aby sa čím skôr zmocnili veľkonočného tajomstva, tak sa aj my ponáhľame s radosťou a vierou na slávenie Eucharistie. Naše eucharistické zhromaždenie, slávenie svätej omše je skutočná Veľká noc. Eucharistia je živá Veľká noc. Práve tým, že v kostole slávime Eucharistiu, prežívame vždy Veľkú noc. Všetci veriaci zaiste dobre vedia, že vo Sviatosti oltárnej Ježiš sprítomnil nielen svoju osobu, ale aj svoju vrcholnú činnosť - svoju smrť a zmŕtvychvstanie. Vo Sviatosti oltárnej je teda skutočne prítomný a účinkujúci umučený a vzkriesený Kristus. Keď sa slávi Eucharistia, oživuje sa, sprítomňuje a ohlasuje sa Pánova smrť na kríži a jeho zmŕtvychvstanie. V Eucharistii je sprítomnená Veľká noc. Za Veľkú noc predsa nepovažujeme podradné okolnosti, akými sú letopočet, okolostojaci ľudia, miesto. Veľkú noc Veľkou nocou robí Ježiš - jeho smrť a jeho vzkriesenie. To je jadro Veľkej noci zachytené v Eucharistii.  Teda každé slávenie Eucharistie je Veľkou nocou, skutočnou, originálnou, tou istou, ktorá sa uskutočnila v Jeruzaleme. Nové sú len okolnosti, to nepodstatné: náš dátum, miesto a účastníci - ľudia. Namiesto Márie Magdalény, namiesto lotra, namiesto Jána, namiesto toho davu, čo stál okolo kríža, sme teraz my účastníkmi Kristovej Veľkej noci. Je veľmi smutné, keď niekto svätú omšu prestojí či presedí  na schodoch, hoci v kostole je miesta dosť.  Na aký spôsob, akým duchom, v akom rozpoložení prežívame Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie, to už je naozaj vecou svedomia každého z prítomných na svätej omši. Aj z Kalvárie odišli ľudia bez vzrušenia, bez zmeny. Podobne aj z nášho slávenia Veľkej noci odchádzajú mnohí naprázdno, akoby sa nebolo nič stalo. Tak ako prvá Veľká noc mnohých poznačila a premenila, tak podobne aj z tejto živej Veľkej noci – svätej omše - máme odchádzať ako noví ľudia. Pán Ježiš pri Poslednej večeri ponúkol sám seba svojim učeníkom. Povedal im: „Vezmite a jedzte, toto je moje telo.“  Týmto slovám treba rozumieť, že je to osobné darovanie sa. Akoby im povedal: „Vezmite a jedzte, toto som ja“. Veľkonočné sviatky oživené svätou omšou treba považovať za dni nášho osobného zblíženia s Kristom. Pri oslave Pamiatky večere Pánovej chceme urobiť krok bližšie k osobe Ježiša Krista cez tajomstvo Eucharistie. Toto vznešené tajomstvo je darom Jeho lásky, ktorú nám ponúkol po prvýkrát vo večeradle a vždy nanovo dáva pri každej svätej omši. Nič nás tak na tomto svete nezbližuje s Kristom ako Eucharistia. Toto je sviatosť nášho ustavičného zbližovania sa s Kristom. Eucharistia je tajomstvo Kristovej blízkosti. V nej nám je Ježiš bližšie, ako to vládzeme vysloviť, takže sa už o vzdialenosti nedá hovoriť. Aj on sám povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ Toto je tá najbližšia blízkosť Boha k človeku cez Eucharistického Krista. Eucharistia je najväčší „krok“ Krista k človeku. Slávenie Eucharistie tam vo večeradle, i tu zo strany Krista, je vždy novým krokom k nám, božským pohybom, priblížením sa Boha k človeku. Uvažujme, či z našej ľudskej strany môže byť slávenie Eucharistie niečím iným ako naším pohybom ku Kristovi? Ak to nie je pohyb, nie je to slávenie. Eucharistia je naša cesta k Bohu, naša blízkosť ku Kristovi, náš rozhodujúci krok k jeho Osobe. Slávme teda Eucharistiu vždy, aj dnes, aj v budúcnosti ako pohyb každého z nás k Ježišovi Kristovi - Vykupiteľovi. Len takto môže byť Eucharistia stretnutie, zblíženie a zjednotenie s Kristom. On kvôli celej našej budúcnosti vždy nanovo povie: „Vezmite a jedzte, toto som ja.“ray ban wayfarer sunglasses air max pas cher lunettes de soleil ray ban pas cher nike air max pas cher nike tn sac longchamp