SOM TU S BOHOM PRE VÁS

--------- (Autor:  )
Autor:Lucia Dutková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!Narodila sa v Košiciach, bývala v Seni.
Počas základnej školy navštevovala aj základnú umeleckú školu. Absolvovala Strednú ekonomickú školu v Košiciach.
Vstúpila do rehole Školských sestier kongregácie sv. Františka Assiského a zároveň vyštudovala Konzervatórium v Žiline, odbor cirkevná hudba, organ a dirigovanie.
Momentálne študuje na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, odbor učiteľstvo 1.-4. so zameraním na špeciálnu pedagogiku.
Ovláda maďarský a ruský jazyk, pasívne aj latinský, anglický a nemecký.
Rehoľná sestra s množstvom záľub.
Sestra Emanuela

Milá sestra Emanuela, už dlhší čas sa venujete duchovne, ale aj po hudobnej stránke našim deťom. Ako vnímate markušovské deti?
Keďže nemám deti, Cirkev mi dáva tieto. Chodím tu veľmi rada. Deti sú mojím zmyslom, pookriatím, impulzom a povzbudením. Mám z nich radosť a mám ich veľmi rada.

Ako dlho sa venujete hudbe?
Od 2. ročníka ZŠ som začala navštevovať hodiny hry na klavír. Prvý rok ma učila kalvínska pani farárka v Seni. Po roku mi mamka kúpila klavír, ktorý stál kopu peňazí. Skončila som tiež ZUŠ v Seni. Strednú ekonomickú školu som navštevovala v Košiciach. V tomto období som tiež tancovala spoločenské štandardné a latinskoamerické tance v klube M v Košiciach. (A, B, C skupiny tancovali v televízii. V skupine D bola sestra Emanuela. - pozn. redaktorky)
Hneď po škole som pracovala ako zapisovateľka na súde v Košiciach. Potom som nastúpila do rehole. Po noviciáte som dva roky učila náboženstvo na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Žiline. Viedla som gitarový krúžok a pripravovala sa na konzervatórium. Potom som šesť rokov študovala v Žiline cirkevnú hudbu. Mojou prioritou je spev.

Aké sú v súčasnosti vaše pracovné povinnosti?
Učím v Klčove na diecéznej organovej škole, pracujem na fare (administratíva), pomoc ľuďom.

Čomu sa radi venujete vo voľnom čase?
Mám rada spev, tanec, hudbu, plávanie, lyžovanie, prírodu, kultúru, tiež rada maľujem a kreslím.

Prečo ste sa rozhodli pre rehoľné povolanie?
Bolo obdobie, keď ma Pán viac nadchol pre vzťah s ním a tiež pre prácu a pomoc Cirkvi, ktorá bola vtedy prenasledovaná. Myslím si, že to bola milosť, teda nezaslúžený dar. Pre mňa je povolanie patriť všetkým ľuďom, ktorých mi Boh pošle do cesty.

Prečo ste sa rozhodli pre meno Emanuela?
Emanuela znamená ,,Boh s nami“. Nechcela som do života vykročiť bez Neho.

Aké je vaše najobľúbenejšie hudobné dielo a pieseň?
Páči sa mi celé hudobné dielo a tvorba Johanna Sebastiana Bacha. Viaceré piesne mám obľúbené, ale napríklad zo svetských obľubujem Popelku.

Myšlienka, citát, ktoré Vás inšpirujú?
Je toho viac. Tak napríklad:
1. ČO NIČ NESTOJÍ, ZA NIČ NESTOJÍ.
2. PREMÁHAŤ SVET LÁSKOU.
3. VYDRŽAŤ A NENECHAŤ SA ZNECHUŤIŤ (lebo ak sa vzdáme vtedy vyhráva diabol. To je jeho taktika – odradiť a znechutiť človeka).
4. NIKDY SA NEODRADIŤ OD KONANIA DOBRA.
5. VĎAČNOSŤ JE OPAKOM HRIECHU.

Prejdime na vianočnú tému. Čo si predstavíte, keď sa povie – Vianoce?
Radosť, pokoj, rodina, srdečnosť, prežívanie spoločenstva, narodenie dieťatka. Zároveň aj to, ako si Boh našiel a vymyslel spôsob narodiť sa ako človek, že žil uprostred nás a spasil nás.

Aký darček by ste darovali a aký by potešil vás?
Darovala by som to, čo mám. Hľadala by som, čo sa páči tomu druhému a podľa toho by som sa rozhodla. To by ma nútilo nežiť s ľuďmi vedľa seba, ale žiť s tým druhým.

Čo by ste ,,zavinšovali“ našim čitateľom?
Naozajstný pokoj v srdci – Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetku chápavosť, nech naplní a ochráni Vaše srdcia v Ježišovi Kristovi.
Prajem tiež prijať identitu byť Božou dcérou (synom), lebo máme Boha Otca s dedičstvom v nebi.