Lieskovany

Najmenšia z dedín farnosti

Obecný úrad (Autor:  )
Autor:Mária Krotká-Košalová
Pridané: 2014-10-13 11:11:31
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Poloha obce

Lieskovany ležia v južnej časti Hornádskej kotliny v doline Levočského potoka. Územie predstavuje mierne zvlnenú odlesnenú pahorkatinu a rozprestiera sa na výmere 176 hektárov. Nachádzajú sa medzi Spišskou Novou Vsou a Markušovcami. Smerom na západ leží Spišská Nová Ves, na východ Markušovce, na severovýchod Odorín, na severozápad Danišovce, na juh Teplička.

Prvá písomná zmienka

Podľa predpokladu historikov obec jestvovala už pred tatárskym vpádom ako osada kopijníkov, ktorá plnila kráľovskú strážnu službu podobne ako Markušovce a Čepanovce. Prvá písomná zmienka o obci s názvom Lescoch ako majetku Mariássyovcov sa uvádza až v roku 1277, teda po vpáde Tatárov. Ich poddanými zostávajú obyvatelia až do roku 1848. V 16. storočí je len osadou. Za vlády Márie Terézie však obec získala aj historickú symboliku: pečať z roku 1772 s kruhopisom LISKOWIAN:MARASIS SUBDITI 1772, čo vo voľnom preklade znamená: „Lieskovany: Mariássymu podriadené 1772“. Na základe tejto historickej pečate má terajší erb, vlajku a ďalšie symboly ako obecné pečiatky.

Názov obce

Názov je odvodený od liesky, stromu, ktorý rástol na mieste terajšej obce. Pôvodne tu bol lieskový háj, ktorý bol vyrúbaný a na jeho mieste postupne vyrástla naša obec.
Názov prešiel bohatým vývojom od roku 1277 po 1946, odkedy sa traduje už terajší názov Lieskovany. (1277-Lescoch, 1328-Liskuan, 1332-Leskowan, 1427-Monyoros, 1464-Stokfalva alias Lyskowan, 1564-Monioros alias Leczkocz, 1773-Leskowjan, 1920-Leskoviany, 1927-Lieskoviany, 1946-Lieskovany.)

Kostol

Jednou z dominánt terajšej obce je kostol. V Lieskovanoch sa sv. omše do roku 1933 neslúžili. Na sv. omše sa chodilo do farského kostola v Markušovciach. V spomínanom roku 1933 bola v ľudovej škole v obci vyhradená jedna miestnosť na kaplnku. Oltár zakúpila p. Katarína Vibranská. Kaplnka bola zasvätená Panne Márii Nanebovzatej. V roku 1955 bola kaplnka zrušená, premenila sa na školskú triedu. Oltár a lavice boli presťahované do rodinného domu p. Michala Kozáka č. 23, kde sa slúžili sv. omše až do roku 1961. V tomto roku bol obecný pastiersky dom upravený a prispôsobený na kaplnku.
Terajší kostol sa začal stavať už v roku 1989. Základný kameň posvätil sv. otec Ján Pavol II. 22. apríla 1990 v Bratislave. Kostol je zasvätený Panne Márii Nanebovzatej a posvätený 15. augusta 1990 spišským biskupom Thdr. F. Tondrom.
Súčasťou kostola je aj zvonica. So stavbou sa začalo v roku 1989 a vysvätená bola 25. marca 1990 generálnym vikárom, súčasným pomocným biskupom Mons. A. Imrichom. Vo zvonici sú tri zvony: pôvodný z r. 1725 z pôvodnej starej zvonice a dva nové. Stredný z r. 1989zasvätený ku cti Panny Márie Nanebovzatej a veľký zasvätený ku cti sv. Michala.

Tento článok predstavuje zlomok toho, čo sa dá o Lieskovanoch napísať. Tých informácií je aj o ostatných dedinách našej farnosti veľké množstvo. Dosť ťažko sa získavajú, obzvlášť tie staršie. Preto sa aj na Vás ostatných farníkov obraciame s prosbou o pomoc pri ich získavaní. Budeme Vám veľmi vďační, ak prispejete slovom, fotografiou alebo ak len jednoducho vecne poopravíte tie informácie, ktoré by neboli presné a pravdivé. Tešíme sa na vašu spoluprácu a vopred ďakujeme. longchamp pas cher longchamp pas cher nike air max tn pas cher christian louboutin uk shoes louis vuitton borse christian louboutin outlet uk
Podľa seminárnej práce M. Ovčiarikovej pripravila M. Krotká