MARKUŠOVSKÉ ORGANOVÉ PREKVAPENIA

Ilustračná snímka (Autor:  )
Autor:Peter Francen
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Počul som, že kostol sv. Michala už pripravil Markušovčanom pri jeho opravách nejedno prekvapenie. Najnovšie prekvapenia prináša oprava organa v kostole, ktoré sa vám pokúsim priblížiť.

Organ maďarskej „národnosti“

Tým prvým je, že organ v markušovskom kostole je maďarskej „národnosti“. Nezvratne to dokazuje nápis na hracom stole: Cs. (iszár) és kir. (ály udvari – orgona gyár Rieger Budapest és Jägerndorf, opus 1318 (slov. Cisársko-kráľovský dodávateľ – organová fabrika Rieger Budapest a Krnov, poradové výrobné číslo 1318). Predstavte si: na Spiši a maďarská národnosť! Musíte uznať, že je to naozaj prekvapenie. A hoci sa rok postavenia organa nikde v nápise neuvádza, podľa poradového výrobného čísla sa dá usudzovať, že to bolo okolo roku 1900. Teda už viac ako 100 rokov spievajú Slováci v Markušovciach podľa organu maďarskej národnosti. A šlo to. Nikto zo Slovákov si na to nesťažoval. Ba ani organ nemal „pripomienky“, žeby slovenskej reči nerozumel. V Markušovciach máme teda excelentný príklad skvelého národnostného spolunažívania. Vtedy, keď maďarská i slovenská národnosť na prvom mieste spieva Bohu, si vždy spolu rozumejú a nedochádza k nijakým rozporom.

Kráľovský pôvod

O organe sa hovorí, že medzi hudobnými nástrojmi je vskutku kráľovským nástrojom. Dvojnásobne to platí o markušovskom organe, lebo bol postavený, ako to výslovne tvrdí nápis, cisársko-kráľovským dodávateľom z Budapešti. Aj organová skriňa je neogotická. Je rozdelená do troch polí, pričom každé pole má svoju samostatnú vežu (ako sa na organ kráľovského pôvodu aj patrí!) s trojuholníkovým zakončením a s lomeným oblúkom vo vnútri. Skriňa má aj množstvo vyrezávaných ozdôb: ľalií, akantových listov i ružíc. Takéto výtvarné riešenie bolo obvyklé na prielome 19. a 20. storočia a v Markušovciach aj dobre harmonizuje s interiérom kostola.

Skromnosť „ich kráľovskej výsosti“

Organ má jeden manuál, pedál, 10 registrov, z toho 3 extenzie a pneumatickú traktúru (pojem pneumatická traktúra znamená, že spojenie medzi klávesami a ventilmi obstaráva stlačený vzduch vedený v tenkých olovených rúrkach). Približne od roku 1950 má orgán elektrické čerpadlo vzduchu, dovtedy sa vzduch tlačil ťahaním mechov šliapaním (nie je to bohviečo, ale „ich kráľovskej výsosti“ svedčí aj istá skromnosť).
Organ má 414 píšťal, z toho 66 píšťal je ešte drevených a ostatné sú kovové. Najväčšie kovové píšťaly sú zo zinkovaného plechu, stredne veľké a malé sú z cínovoolovenej zliatiny. Píšťaly, ktoré sú viditeľné pri pohľade zvonka, sa nazývajú prospektové. Je zaujímavé, že v Markušovciach sa zachovali pôvodné vzácne cínové prospektové píšťaly (teda spred 100 rokov), čo je na Slovensku ojedinelým zjavom, lebo počas prvej svetovej vojny, keď bol nedostatok kovov na výrobu vojenskej munície, rozhodla sa rakúsko-uhorská armáda zhabať v prospech štátu z kostolov zvony a cínové píšťaly z kostolných organov a len málokde sa tomu podarilo zabrániť. Píšťaly sú teraz vyčistené a vyleštené a lesknú sa ako nové. Aj zlatenie organa bolo obnovené.

Nepríjemné červotoče

Najväčšou hrozbou pre markušovský organ je postupujúci drevokazný hmyz. Niektoré časti boli natoľko poškodené červotočom, že museli byť vymenené. Ostatné boli napustené špeciálnym roztokom, čo veriaci iste v kostole aj cítili.

Aký pán boh, taká nábožnosť

Ďalšie prekvapenie nás čakalo, keď sme demontovali regulátor tlaku, ktorý je príslušenstvom elektrického čerpadla vzduchu asi z roku 1950. V priestore nad ním sme našli škatuľky od cigariet, cestovné lístky, obaly z keksov a žuvačiek, ba aj karty! Jednoducho všetko, čo „dobrý katolík“ potrebuje, aby vydržal v nedeľu a vo sviatok necelú hodinu na chóre.

Záver

Markušovský organ má teda už viac ako 100 rokov. Chceme, aby po dôkladnej profesionálnej generálnej oprave dobre slúžil. A aby prinášal markušovským veriacim len samé príjemné prekvapenia. Lebo organ je naozaj kráľovským hudobným nástrojom a nie bezdôvodne si ho Cirkev vybrala, aby už toľké storočia doprevádzal spevy, ktorými veriaci oslavujú Pán Boha.