Byť dokonalým z pohľadu Biblie

Dávid (Autor:  )
Autor:Martin Krauß
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Takže dokonalosť predsa len musí existovať. Nie je len ilúziou alebo výmyslom šibalských reklamných propagátorov, ktorí nám chcú ťahať peniaze z vrecák. Musí existovať iná dokonalosť, ľudská dokonalosť, ktorá je oveľa viac ako morálna či telesná bezchybnosť. A pekné na tomto poznaní je to, že je dosiahnuteľná: „vy teda buďte dokonalí…“ Ježiš nás povzbudzuje byť dokonalými.
Ale ako vyzerá takáto dokonalosť z pohľadu Ježiša?
Ježiš hovorí: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám…“ (Lk 6, 36-38)
Začína to dobre a veľmi ľudsky: „buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec…” To znie úplne inak ako ustavičné: musíš! musíš! musíš! Často si totiž nahovárame – keď chceš byť dokonalým, musíš robiť to a to. Keď chceš byť dokonalým, dávaj pozor, aby si neurobil žiadnu chybu, aby si neukázal svoju slabosť. A ak predsa len v sebe objavíš chybu alebo nedokonalosť, musíš sa jej okamžite zbaviť, aby nikto nič nepostrehol.
Úplne iné je Ježišovo vysvetlenie. On tvrdí úplný opak: keď chceš byť dokonalým (a kto by nechcel), buď teda milosrdný, veľkorysý, šľachetný a maj správny postoj k chybám a nedostatkom. Zaobchádzaj aj sám so sebou milosrdne a nebuď malicherný. Mysli na to, že aj tvoj Otec na nebesiach je milosrdný. On nie je malicherný a pedantný účtovník. Preto môžeš aj ty zaobchádzať so sebou milosrdne.
Všetci vieme: nikto nie je dokonalý v zmysle – bezchybný. Ja nie a ani ten druhý nie. A preto sa nepotrebujem správať tak, akoby tomu tak bolo. Pretože sa môžem spoľahnúť na Božie milosrdenstvo. Môžem a mám si stáť za svojimi chybami a morálnou nedokonalosťou. A keď to dokážem, bude to pre mňa ľahšie správne zaobchádzať aj s chybami a nedostatkami iných. A to milosrdnejšie a ľudskejšie. Mýliť sa je totižto ľudské.
Spomínam si veľmi živo na svoje školské roky. Najradšej som mal učiteľov, ktorí tiež urobili chybu a pritom si ju aj priznali. Inak to bolo v prípade učiteľov, ktorí „nikdy“ neurobili chybu. Stále sa tvárili, akoby boli bezchybní. Týchto som nemohol vystáť, boli mi nesympatickí.
Skutočne radostným posolstvom je to, že človek môže byť dokonalý. Ale nie preto, lebo neurobí žiadnu chybu, lebo je morálne a aj inak perfektný. Nie, takýto človek neexistuje a ani nebude nikdy existovať.
Ale človek môže byť dokonalý, pretože ho dokonalým môže urobiť Boh. To, čo je v našom živote zlomené, neúplné, On zdokonalí. Božie milosrdenstvo a veľkorysosť nás oslobodí od našej malichernej tvrdohlavosti.
Samotný Ježiš praktizoval túto veľkorysosť. Práve voči ľuďom, ktorí neboli perfektní a aj to sami vedeli. Práve takýchto ľudí vyviedol z úzkostí života a otvoril im nové perspektívy.
K dokonalosti patrí aj to, čo hovorí Ježiš: nežiť v strachu, resp. nečinne, aby som neurobil chybu. Práve naopak, žiť v slobode a láske Božích detí, bez strachu, či urobíme chybu.
Takýto život – bohatý a naplnený a v tomto zmysle aj dokonalý život prúdi zo mňa na iných a naopak. Taký život je Božím darom, za ktorý máme byť vďační.
Znova a znova sa prebúdza v človeku túžba po naplnení, po dokonalom živote, po živote v plnosti. A je to jedno, či ide o starého alebo mladého, zbožného či skeptického, v každom sa skrýva táto túžba.
Reklama to odhalila hneď a má s tým stále úspech. Ponúka rôzne formy pocitu dokonalosti – od dovoleniek cez perfektné telá až po kúpu vecí, ktoré doplnia našu „dokonalosť“.
A predsa raz zbadáme, že aj keby sa všetky tieto naše túžby po takejto „dokonalosti“ splnili, neuspokoja nás. Práve naopak. Tá nezmyselnosť pachtenia sa za nepodstatnými vecami prehĺbi to prázdno, ktoré budeme cítiť vo svojom vnútri. Samozrejme, že Ježiš nemá nič proti pekným veciam v živote. Len nemali by sme im dávať v našom živote dôležitejšie miesto, ako v skutočnosti majú.
Život v plnosti nie je ilúziou. Ilúziou je perfektný, bezchybný človek, ktorý v skutočnosti ani neexistuje. Ale dokonalým človekom sa môžeme stať. Človekom, ktorého uzdraví a zdokonalí Boh napriek ľudským chybám a slabostiam, pádom a zlyhaniam. Je len na nás, aby sme sa naučili rozlišovať, čo je v živote dôležité a podstatné.