Kňazi našej farnosti

--- (Autor:  )
Autor:Beáta Ovčiariková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Bola nedeľa Dobrého Pastiera. Pán kaplán v kázni spomenul, že zakrátko dvaja mladí muži – Janko Rimbala a Róbert Gurčík budú vysvätení za kňazov a dvaja bohoslovci - Jožko Súkeník a Matúš Reiner študujú na Teologickej fakulte v Spišskej Kapitule.

Zamyslela som sa nad jednou vecou. Uvedomujeme si my, veriaci markušovskej farnosti, koľkí mladí muži z našej farnosti sa rozhodli stať sa kňazmi? Pohľadala som obrázky z primícií, opýtala sa mojej 85-ročnej mamy, ktorá si viac pamätá ako ja a keď som dala údaje na papier, bola som veľmi prekvapená.
Od roku 1960, keď nastúpil do seminára v Bratislave vdp. Jozef Mrov-čák, s dvomi prestávkami v roku 1975-1978 a v roku 1983-1990, sme vždy mali v seminári nejakého bohoslovca.

Jozef Mrovčák
1960 - nástup do seminára
1965 Bratislava - vysviacka

Stanislav Baldovský
1965 - nástup do seminára
1970 Bratislava - vysviacka

Vladimír Fajkus
1969 - nástup do seminára
1974 Bratislava - vysviacka

Viliam Komár
1970 - nástup do seminára
1975 Bratislava - vysviacka

Ján Čuchran
1978 - nástup do seminára
1983 Bratislava - vysviacka

Matej Peter Ovčiarik
1990 - nástup do seminára
1992 Nitra - vysviacka

Peter Lovas
1990 - nástup do seminára
1996 Sp. Kapitula - vysviacka

Peter Hamráček
1991 - nástup do seminára
1997 Sp. Kapitula - vysviacka

Cyril Hamrák
1998 - nástup do seminára
2004 Sp. Kapitula - vysviacka

Róbert Gurčík
1999 - nástup do seminára
2006 Sp. Kapitula - vysviacka

Ján Rimbala
2000 - nástup do seminára
2006 Sp. Kapitula - vysviacka

Ďalší vysvätení
1920 Prof.Štefan Faith
1946 Pavol Dobranský
1946 Mons. Michal Klučár
1950 Michal Pačnár
1955 František Jasečko
1955 František Hamráček

Mali sme ešte dvoch bohoslovcov:
Michala Mikolaja – zomrel v 4. ročníku v roku 1923, Jonáša Pačnára – zomrel pred nástupom do seminára v roku 1960.
Spolu je to 17 kňazov a 4 bohoslovci – dvaja sú teraz v seminári.Zamysleli sme sa niekedy nad tým, akú milosť nám Pán Boh preukazuje tým, že sa od roku 1946, čiže už 60 rokov vždy nájde odvážny mladý muž, ktorý počuje a poslúchne Božie volanie a rozhodne sa pre kňazstvo? Boh volá aj dnes.
Modlime sa preto, aby naša mládež počula aj v dnešnom hlučnom svete Boží hlas a išla za ním. Prosme Pána žatvy, aby naďalej aj z našej farnosti povolával robotníkov do svojej vinice.