Pôstne obdobie

 (Autor: Miroslav Čačík)
Autor:Mária Krotká-Košalová
Pridané: 2007-03-03 11:33:51
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Nedávno som čítala istý článok, o jednej mladej žene. Išlo o mladú vdovu s dvomi deťmi,ktorá sa len veľmi ťažko pretĺkala životom. Zaujímavý príbeh. Nebudem ho však viac dopodrobna rozoberať. Zaujalo ma však iné, dva dôležité javy. Prvým javom bola pokora, s akou o svojom živote nielen hovorila, ale ho aj žila. Druhý jav - veľmi ďakovala svojim rodičom za vieru, ktorú jej vlastní rodičia počas svojho života dali.

Príbehy ľudí s tragickým osudom sú v dnešnej dobe viacmenej na dennom poriadku. Aj my ostatní, ktorých sa to netýka, to vnímame ako „bežný jav“.
Vyrovnať sa s tragickou udalosťou si vyžaduje veľký kus sily, odvahy, lásky i trpezlivosti a žiť ďalej svoj život ešte väčší. Nie každý to zvláda rovnako. Snaží sa pomáhať rodina, blízki i priatelia. Ale ani to častokrát nestačí. Naše bôle a žiale zahojí čas, veľa času. Neviem si však predstaviť, ako by sme všetky tie trápenia a kríže prekonali bez viery, viery v Boha. Práve preto ma tento spomínaný článok tak zaujal.
Viera je pre nás tou silou, ktorá nás dvíha, keď sme padli až na dno. Viera je tá, ktorá nás povzbudí, keď už nevládzeme ďalej a myslíme, že už „končíme“. Bohu vyrozprávame všetky svoje trápenia a žiale. On je naším radcom i pomocníkom v núdzi, naším priateľom, bútľavou vŕbou i ochrancom.
Dnes sa žije naozaj ťažko. Mnohé rodiny rieša základné existenčné problémy a doslova prežívajú. Každý z nás má svoj kríž, s ktorým kráča životom. Ľahšie sa žije s Bohom. Mali by sme svoj život prijať s pokorou a nezávidieť druhým to, čo nemám ja. Odľahlo by nám. Skôr by sme v našich dušiach a srdciach našli ten pokoj, ktorý v živote tak veľmi postrádame. A tak veľmi ho potrebujeme.
Možno práve toto nadchadzajúce pôstne obdobie nám tento problém aspoň sčasti podarí vyriešiť. Stíšme sa preto v hluku dnešnej doby a popremýšľajme nad tým, ako ten svoj vlastný vnútorný pokoj dosiahnuť. Máme na to celých 40 dní. Tak začnime hneď.