Postrehy z púte

---- (Autor: archív redakcie)
Autor:Monika Hamráková
Pridané: 2007-07-11 15:38:17
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Božie milosrdenstvo - ponúka sa každému z nás odnepamäti. Našu pozornosť naň upriamil Sv.Otec Ján Pavol II. na základe svedectiev sv. sestry Faustíny Kowalskej. A tak ako si on získal srdcia veriacich na celom svete, tak aj úcta k Božiemu milosrdenstvu získava veľké sympatie najmä v Poľsku, ale i na Slovensku.

V sobotu 28. apríla 2007 sa konal 3. ročník púte organizovanej rádiom Lumen k Božiemu milosrdenstvu v Krakove. Jedným z podnetov pre moju účasť boli určite nadšené ohlasy z predošlého ročníka. Nemalou mierou k tomu prispel aj môj nebohý manžel. V najťažších chvíľach ma prosil o modlitby práve k Božiemu milosrdenstvu. Bolo to najmenej, čo som mohla vo svojej bezmocnosti preňho urobiť.
Už samotná cesta prekrásnou prebúdzajúcou sa jarnou prírodou na slovensko-poľskom pomedzí, s množstvom nádherných scenérií, bola akousi prípravou pre bohatý duchovný zážitok. Pohľady na celé vence záružlia uprostred vykosených lúk, ktoré svojou farbou konkurovali priostrým aprílovým lúčom a slová vrúcnej modlitby posvätného ruženca i krásne spievané piesne, boli tou správnou kulisou duchovného programu, ktorý nás čakal v Krakove. Silueta moderného chrámu dominuje celej časti mesta Lagniewniki. Moderná architektúra vsadila na rozmer, jednoduchosť a kvalitný materiál. Obrovské priestory nám akokeby chceli pripomenúť veľkosť Boha i jeho milosrdenstva k nám.
Svätá omša v slovenčine sa konala vonku pred svätyňou a k posvätnej atmosfére prispelo aj krásne počasie. Po nej bol priestor na súkromné modlitby, ako aj na prehliadku kláštora, kaplniek, na návštevu vyhliadkovej veže s nezabudnuteľnými pohľadmi na celé okolie. Púť sa zavŕšila pobožnosťou a posvätným ružencom k Božiemu milosrdenstvu so začiatkom o 15.00 hodine. Po ňom nasledovalo záverečné požehnanie.
K perfektnej duchovnej atmosfére prispel každý účastník púte na čele s pani Martou Kamenickou. Vtipné slovné prestrelky v autobuse vylúdili na tvárach účastníkov prinajmenšom úsmev a mohli byť príkladom pre poslancov v parlamente. Trošku pomalý šofér predlžoval nezabudnuteľné chvíle púte.
Čo dodať na záver milí, najmä mladí priatelia? Ďalší ročník si určite nenechajte ujsť.