Anjeli strážni

Autor:Mária Krotká-Košalová
Pridané: 2007-10-31 12:34:44
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V týchto dňoch si pripomíname sviatočné dni – Pamiatku zosnulých. Nie sú to príliš veselé sviatočné dni. Skôr sú to dni plné nostalgie, smútku a spomienok na tých, čo už nie sú medzi nami živými.
U niekoho sú tie spomienky veľmi čerstvé, u niekoho ten pocit straty druhého človeka aspoň sčasti zahojil čas. Ten je na tento druh traumy naozaj najlepším lekárom.
Už či je to tak alebo onak, na našich zosnulých spomíname síce s neutíchajúcim smútkom v duši, ale už len v dobrom.
Všetky zlé spomienky sme „zresetovali“ takpovediac už navždy. Veď nie nadarmo sa vraví, že o mŕtvych sa hovorí len v dobrom. Neraz, keď pripravujeme našim zosnulým hroby, alebo len tak stojíme nad ich pomníkmi a zapaľujeme sviečku, častokrát nám mysľou prebleskne nejedna udalosť, ktorú sme spolu zažili. Možno sa v našich očiach zaleskne i slza alebo naopak, prebehne po perách úsmev. A možno si aj zafantazírujeme, čo by bolo, keby... keby boli ešte medzi nami živými. To už z nás nikto presne nevie. Nikto!
Keď „odíde“ do večnosti blízky človek, tak za ním smútime. I napriek tomu, že veríme vo večný život a vo vzkriesenie, presne tak, ako nás to naučil náš Pán Ježiš Kristus. Pýtate sa, prečo je to tak? Možno na to ešte nie sme pripravení. Možno sme príliš naviazaní na matériu, ktorá nás obklopuje. Možno nie sme dostatočne duchovne zrelí... Alebo možno aj preto, že sme jednoducho ľudia, bytosti, ktoré cítia a teda ľúbia svojich najbližších – rodinu či priateľov. Vysvetlení je viacero a je to téma, ktorá by sa dala rozvíjať do široka. A to nie je zámerom tohto článku.
Prísť o mamu v tridsiatke je strašné, prísť o ňu však v detskom veku alebo ju vôbec nepoznať, je ešte horšie. Ako to však vysvetliť? Tu pomôže už len rodina, priatelia a vzájomná ľudská láska, ktorú potrebujú nielen tieto deti. Tá sa však spomedzi ľudí v poslednom čase nejako vytráca. Za žiadne peniaze si ju človek však nekúpi.
Nezabúdajme však aj na našich zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti. Práve teraz v mesiaci november máme veľkú a jedinečnú príležitosť, ako im môžeme svojimi modlitbami a odpustkami pomôcť. Máme na to celý mesiac. Pristúpme preto podľa možností k sviatosti zmierenia a navštívme naše cintoríny. Uľavíme tak našim dušiam v očistci.
Nezabudnime sa občas zastaviť aj pri starých ošumelých a opustených hroboch, aj tie potrebujú našu modlitbu. Učme to hlavne naše deti. Pretože ak to neuvidia u nás starších, tak vôbec nepochopia význam týchto dvoch sviatkov a čo je ešte horšie, že za nás nebude mať kto získavať odpustky, keď už my budeme vo večnosti.