Starostlivosť o zverený poklad

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Adriana Lazorová
Pridané: 2008-01-12 16:15:36
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Moja vďaka za to, že som a že môžem plnohodnotne prežívať chvíle na tomto svete, patrí rodičom. Až teraz, keď máme dom plný detského štebotu, si uvedomujeme, akú obetu, lásku, trpezlivosť, starostlivosť darovali nám, deťom. Skutočne ,byť rodičom nie je vec jednoduchá. Mnohí sa trápime rôznymi otázka­mi: Ako vychovávať? Ako reagovať na rôzne situácie? Neprehnal som to? Zaslúži si dieťa trest? A aký trest? Čo trápi moje dieťa? Ako sa mu priblížiť? Kde som spravil chybu? Ako sa vyhnúť chybám pri výchove?

Napriek tomu, že v súčasnosti sa o tejto problematike veľa píše, hovorí, priestor sčasti ponúka i televízia, pokúsim sa k veci priblížiť i ja svojimi príhovormi, aby sme sa my, rodičia, navzájom povzbudili a zamysleli nad pokladom, ktorý nám Boh v našich deťoch udelil a poveril nás úlohou zveľaďovať ho a zúročiť. Naše deti nepatria do nášho vlastníctva, sú to Božie deti a patria výhradne jemu. Zveril nám ich ako istý človek sluhom svoj majetok, aby ho spravovali v dôvere, že sa nezachováme ako zlý sluha, ktorý ukryl talent v zemi.
Veľa som čítala i počula o preventívnom systéme sv. Jána Bosca, ktorý mi zarezonoval a hoci zďaleka nie stopercentne, snažím sa vniesť ho do našej výchovy. Je jednoduchý na pochopenie a zaručene funguje. Mám pocit, že všetci moderní psychológovia a vychovávatelia neprišli na nič nové, len systém výchovy dona Bosca pretransformúvajú na dnešné pomery.
Otec či mama často zvyknú reagovať represívne. Nastolia istý zákon, potom dozerajú, aby sa našli previnilci a náležite ich potrestajú. Mali by sme si však osvojiť opačný, preventívny postoj, ktorý spočíva v tom, že pravidlá vysvetlíme a láskavým okom dozeráme na ich dodržiavanie, s deťmi sa veľa rozprávame, vo všetkom ich vedieme, radíme im a láskavo ich napomíname. Nie však falošnou láskou, ktorá dovolí deťom všetko a nepozná tresty. Dôležité je získať si srdce dieťaťa. Tu však musím podotknúť, že hlavnou povinnosťou otca voči svojim deťom je milovať ich matku. A naopak. Ak toto deti v rodine môžu zažívať, sú si istejšie, cítia sa bezpečne. Je to veľký predpoklad, že si získame i ich srdcia a naša výchova bude smerovať správnym smerom.