Rodina dnes

Autor:Adriana Lazorová
Pridané: 2014-10-13 10:57:17
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Veľmi si vážim, že som mohla vyrastať spolu s mojimi piatimi bratmi v kresťanskej rodine. Hoci moje detstvo bolo ešte poznačené komunizmom, moji rodičia žili živú vieru i napriek tlaku „vrchnosti“. Práve tie tlaky nás vo viere niekedy ešte viac utvrdzovali. Dnes s manželom máme svoju vlastnú rodinu, ktorá žije v celkom iných dimenziách. Nemusíme sa báť, či  niekto sleduje našu účasť na svätej omši alebo či naše deti chodia na náboženstvo. Avšak dnes chodenie do kostola či do kresťanských spoločenstiev  mnohí považujú za čudáctvo,  niečo nie celkom normálne, ba počuť názory o náboženskom fanatizme ľudí, ktorí žijú pravú vieru. No všetci vieme, že Pán nám dal desať božích prikázaní a my dnes nemôžeme niektoré z nich vynechať, hoci by sa to možno niektorým ľuďom viac páčilo.

Tak i dnešná rodina na jednej strane pociťuje veľkú podporu zo strany cirkevných či iných, rodine blízkych organizácií, ktoré šíria knihy, časopisy, noviny, tlač, vysielajú televízne či rozhlasové relácie, v ktorých kresťanská rodina nachádza nielen cenné rady, ale i oporu, pomoc, povzbudenie, spolucítenie. Môže z nich čerpať veľa dobrého pre svoj život, jeho obohatenie, prehlbovanie viery. Avšak na druhej strane masovokomunikačné prostriedky „kráčajúce s dnešnou dobou“ vytvárajú verejnú mienku, podsúvajú vlastné scestné, pomýlené, škodlivé názory, s ktorými sa ľudia stotožnia a privlastnia si ich za svoje. Rozvody sú vysielané v priamom prenose zo súdnych siení. Niekedy sa zdá, že zlo, podlosť a závisť narážajú na rodinu z každej strany.

Súčasný trend

Dnešnej rodiny sa priamo týka  i otázka demografického vývoja a znamená hrozbu pre celú našu spoločnosť. Ak súčasný trend bude pokračovať, hrozí, že vymrieme, alebo nás pohltí iná kultúra či rasa. Prečo ľudia nechcú deti? Sama neviem. Mnohí pre rôzne civilizačné ochorenia nemôžu mať viac detí. Niektorí potom hľadajú iné formy prijatia detí. No mnohí tvrdia, že v dnešnej dobe je prepych mať viac ako jedno alebo dve deti. Čudujú sa rodičom, ktorí prijmú každé dieťa, ktoré presahuje trend. Podliehajú tlakom okolia, verejnej mienke hľadiacej iba na matériu. Farmaceutické firmy sa predbiehajú v lákavých ponukách „neškodnej“ antikoncepcie. Bulvárna tlač nám i vyráta, koľko také jedno dieťa rodičov stojí. Mne sa protiví merať hodnotu ľudskej osobnosti peniazmi. Či vari môžu peniaze nahradiť detský úsmev, číry pohľad nemluvniatka, sladký božtek na dobrú noc, prvý kvietok odtrhnutý pre mamičku...? Každé dieťa je výnimočné, prináša rodičom obohatenie citové, no tiež v mnohých prípadoch i materiálne. Koľkí  múdri lekári, vedci, spisovatelia, kňazi pochádzajúci z mnohodetných rodín priniesli úžitok nielen vlastnej rodine, ale profitovala na tom celá spoločnosť. Tu nechcem vyvyšovať vlastnú rodinu nad iné, veď mať štyri deti nie je žiadne hrdinstvo. Úctu a obdiv si zasluhujú všetky rodiny s väčším počtom detí, ktoré sa o nich príkladne starajú. Ak sa ľudia nedokážu zrieknuť hmotných statkov v prospech prijatia ďalšieho dieťaťa, tak pomaly, ale isto privádzame našu populáciu k zániku. Spomeňme si na poľné ľalie a nebeské vtáctvo.
Vieme, že dnes sa preferuje feminizmus, právo ženy pred právom dieťaťa, chystáme sa podporovať homosexuálne zväzky – to nevedie k podpore zdravého vývoja rodiny a spoločnosti.
Častokrát možno chýba empatia zo strany zamestnávateľov či vlády voči chudobnejším rodinám, lebo nikdy nezažili pocit otca, ktorý už nemá za čo kúpiť chlieb v dvadsiatom prvom storočí. A nejde tu o otca – alkoholika či nezamestnaného. Ide o otca, ktorý nie je dostatočne za svoju prácu ohodnotený. Tak pre finančné problémy otcovia rodín, niekedy i matky - čo je iste horšie - odchádzajú za prácou do zahraničia. No sú i takí, ktorí do zahraničia nejdú, hoci sa im nežije ľahko, ale ich túžbou je darovať rodine čo najviac času. Toľko, koľko je v ich silách.
Vieme, čo všetko znamenajú drogy, alkoholizmus, workoholizmus a iné „izmy“. No nechcem sa zaoberať len negatívami, ktoré každý pozná.

Podporujúce projekty

Rada by som na tomto mieste spomenula osobnú skúsenosť z projektu rádia Lumen – Rádio Lumen hľadá „Lumenrodiny“ - ktorého sme sa ako rodina zúčastnili. Znamenalo to veľké povzbudenie pre nás i ostatné rodiny z celého Slovenska. Projekt „Lumenrodín“ nás utvrdil, že nie sme sami, že je veľa rodín, ktoré dokážu žiť krásny život i s chorobami či s postihnutým dieťaťom  alebo sú schopní prijať veľa detí, hoci iní by to mohli považovať za bláznovstvo. Projekt sa nesie v znamení spolupatričnosti, svedectiev, modlitby, radosti, nadšenia, chvály a vďaky Pánovi. Pričiňujú sa o to fundované osobnosti z oblasti psychológie, pedagogiky, teológie, sociológie, médií a v neposlednom rade i samotné zúčastnené rodiny. Naozaj si tu prídu na svoje rodičia aj deti. Som presvedčená, že sa týmto projektom podarilo vyzdvihnúť obraz pravej kresťanskej rodiny. Takéto spoločenstvo v menšom by bolo možné iste vytvoriť i v rámci farnosti, čo by bolo osožné pre viaceré rodiny.
Rodinu chápem tiež viacgeneračne a cítim, že sú veľmi dôležité vzťahy detí so starými rodičmi, ktorí ju utužujú, dodávajú jej skúsenosti, neraz i morálnu oporu, tiež pomoc rodičom pri výchove. A deti sú schopné svojou hravosťou a spontánnosťou starších presunúť do mladosti, dodať im energiu, veselosť i pocit hrdosti nad svojím potomstvom. Je záslužné, ak sa vzájomne rešpektujú deti, rodičia i starí rodičia, ak sa budujú vzťahy na úprimnosti, modlitbe a viere. Rodina takto naberá vnútornú silu čeliť ohrozeniam súčasnosti. 

nike tn pas cher borse louis vuitton nike air max 90 pas cher air max pas cher longchamp pliage pas cher longchamp pas cher