Kríž - znak našej spásy

Autor:Monika Hamráková
Pridané: 2014-10-13 10:54:22
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ako dieťa som dlho nevedela pochopiť skutočnosť, že pár týždňov po obrovskej radosti z narodenia Pána Ježiša, prichádza jeho hrozné mučenie a ukrutná smrť.

V duchu som si často predstavovala, aké milé je niekoľkotýždňové dieťa a opakované slová krížovej cesty len znásobovali zmätok v mojom vnútri. Aj neskôr som dávala prednosť radostnému adventnému očakávaniu pred smútkom pôstneho obdobia. Z vlastných skúseností viem, že deti bolesť a smútok odmietajú. Nevedia, ako sa zachovať, čo podniknúť. Nepokladám to za správne, ak sa ich všemožne snažíme pred nimi ochrániť, izolovať. Tak ako radosť, šťastie aj sklamanie a utrpenie neodmysliteľne patria k životu. Možno je to dôvod, prečo v dospelosti nevedia zvládnuť ťažké situácie a často siahajú po tabletkách, drogách či alkohole. V živote sa často stávajú tragédie. Veď dnes nie je zriedkavosťou postihnuté či onkologicky choré dieťa, havárie s ťažkými stratami, najmä na životoch. Práve naopak! Zdá sa mi, že v poslednom čase je toho akosi viac. Ako ťažko nám vtedy znejú slová: „buď vôľa Tvoja“. S úplnou samozrejmosťou prijímame z rúk Boha všetko dobré a vzpierame sa každej bolesti, utrpeniu, krížu. Koľko bolesti a koľko utrpenia si spôsobujeme sami. Pomaly dennodenne sa dozvedáme o týraní detí vlastnými rodičmi, prepadnutiach starých a bezmocných ľudí, brutálnych vraždách. Nezriedka ide o vraždy v afekte, kde vrahom je vlastný manžel či partner.
Prežívame pôstne obdobie. Celých 40 dní si pripomíname najnespravodlivejší súdny proces v dejinách ľudstva.
Poníženie a potupenie až do prachu zeme, neľudské mučenie a ortieľ smrti nevinného Božieho Syna! Nebolo v ňom hriechu, zla, ani len zlej myšlienky. „On, kade chodil, dobre robil – pomáhal, vyučoval, uzdravoval, kriesil...“ A predsa je ticho, nebráni sa, nekričí, neodvoláva sa. Mlčky berie na svoje plecia všetku zlobu sveta, našu pýchu, neochotu k dobrému, závisť, bezohľadnosť, sebectvo. Všetko preto, aby nás zmieril s Otcom. Ponúka nám novú šancu - večnú radosť v nebeskom kráľovstve. Skúsme kráčať životom za Kristovým krížom s trpezlivosťou a vierou niesť svoje bolesti a kríže. Snažme sa zabúdať na krivdy, odpúšťať, pomáhať i pochopiť jeden druhého. Pretavme svoje náboženské presvedčenie, svoju vieru do každodenného života. Veď určite na každého z nás čaká v živote chvíľa, keď majetok a peniaze, pre ktoré je človek schopný mnohého zla, stanú sa nepoužiteľnými. Slovensko je krajina s dávnou kresťanskou tradíciou a podľa poslednej štatistiky len trinásť percent obyvateľov je bez vierovyznania. Ak pre nás ostatných je Boh a jeho prikázania v živote skutočne najvyššou autoritou, malo by to v našej krajine vyzerať inak.
louboutin uk nike blazer borse louis vuitton lunettes de soleil ray ban pas cher christian louboutin uk air max tn pas cher