Poďakovanie

Autor:Kristína Dobranská
Pridané: 2010-02-01 11:22:43
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ako ten čas letí. Akoby to bolo len včera, keď ma v októbri 1998 vtedajší pán farár Duda poveril byť predsedníčkou vtedajšieho Spoločenstva svätého ruženca. Odvtedy uplynulo už 11 rokov. Myslím si, že to boli plodné roky v tejto funkcii. V roku 2007 vydalo Dominikánske Mariánske centrum Salve v Košiciach nové Stanovy už Ružencových bratstiev na Slovensku.
Chcem sa týmto poďakovať Pánu Bohu za to, že som mohla tých jedenásť rokov prežiť v zdraví, za pomoc a silu v ťažkých chvíľach. Ďakujem pánu farárovi Dudovi za prejavenú dôveru. Ďalej ďakujem našej pokladníčke pani Marte Kamenickej, že to so mnou celé toto obdobie vydržala a za jej pomoc  pri organizovaní rôznych činností. Zároveň ďakujem všetkým matkám jednotlivých ruží, ako aj všetkým členom Ružencového spoločenstva za úsilie pri tvorbe oltárikov na sviatok Božieho Tela alebo pri upratovaní kostola či za zakúpenie kvetov alebo donesenie zo svojich záhrad. Všetkým nám ide o to, aby bol náš kostolík pekne uprataný a vyzdobený.
Nakoniec prajem všetkým radostné a požehnané prežitie Vianoc a do nového roku 2010 pevné zdravie, radosti a veľa Božej pomoci.