Pôst

( Fejtón)

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Magda Mrovčáková
Pridané: 2010-03-05 22:40:41
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Leták? Leták! A nie obyčajný leták našli v jedno krásne ráno ľudia v mestách, dedinách, na uliciach, v poštových schránkach. Alebo len tak lietali povetrím hárky papiera, akoby z neba padali. Nebeskí poštári rozniesli kúsky popísaných papierov do každého kúta tejto zeme. Nahliadnime do jedného, čože je tam napísané:

Organizátor: BOH
Pozýva na:  
40 DENNÝ PÔST V PÚŠTI
Cena pre prvého posledného:
POKOJ V DUŠI
Cena pre druhého posledného:
33.333,-€

 Tristotridsaťštyri ľudí sa rozhodlo si zasúťažiť. A ich pohnútky? Hocijaké: ...skvelý adrenalín!...dobré ceny!...diéta nezaškodí!... atď. ...atď.  V určený deň sa všetci stretli na štartovacej čiare na okraji púšte: „Pripraviť sa, pozor, štart!“
Čo sa dialo v púšti tých štyridsať dní? Nevieme. Isté je, že v tridsiaty ôsmy deň sa ešte stále nikto neobjavil v cieli. Ba ani v tridsiaty deviaty deň horúca púšť nikoho z nich nedonútila prísť do cieľa. Boj o ceny teda bude zaujímavý.
Nastal štyridsiaty deň. Horúci obzor sa vlní, no stále je vidieť iba piesok miestami prerušovaný zabudnutými skalami. Čo to? Čosi veľké, čierne... Mrak? Áno, mrak ľudí! Celé mračno pretekárov, všetci pekne pokope sa veľmi pomaly blížia k cieľu. Pekne úslužne sa ponúkajú, dávajú si prednosť, nikto nechce byť ani prvý ani posledný. Zvláštna situácia. Ostali stáť pred cieľovou čiarou. Ktosi čosi vykríkne a ukazuje smerom do púšte.  Áno, akýsi oneskorenec sa objavil na obzore. Neuveríte, ale v tom momente všetci naraz prekročili cieľovú hranicu. Prečo? No predsa cena pre druhého posledného je veľmi zaujímavá: 33.333,-€
Aj odovzdávanie cien bolo. Ale vieme o ňom iba my. Totižto nikto sa o tento ceremoniál už nezaujímal. Pre novinárov, reportérov a televízie bol oveľa zaujímavejší dav tristo tridsiatich troch  pretekárov, ktorí skončili druhí poslední. Tí boli totiž nespokojní s rozhodnutím hlavného usporiadateľa, že cena pre druhého posledného 33.333,-€ sa rozdelí rovnakým dielom medzi 333 súťažiacich, ktorí prekročili cieľ rovnako. Nepáči sa im, že ich štyridsaťdňové odriekanie bolo zbytočné a nedocenené.  Kričali jeden cez druhého: ...podám žalobu!...pôjdem sa sťažovať!...budem sa súdiť!...najmem si nájomného vraha!...budem sa vyhrážať!...budem vydierať!...
A kdesi vzadu na stupienku víťaza stojí  tristotridsiaty štvrtý oneskorenec. Pre novinárov, reportérov a televízie nie je zaujímavý.  Je víťaz! Hlavný organizátor súťaže mu odovzdáva hlavnú cenu: POKOJ V DUŠI. A zvolá: “Toto je môj milovaný syn, v ňom mám zaľúbenie!“