Kríza rodiny a kresťanských hodnôt

Rodina je základnou bunkou každej spoločnosti

Autor:Monika Hamráková
Pridané: 2014-10-13 10:07:45
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Plní reprodukčnú funkciu pre zachovanie ľudského rodu, zabezpečuje materiálne potreby svojich členov. Významnou úlohou rodiny je výchova mladej generácie, vytváranie citového zázemia, postojov a názorov, vzťahov, pracovných návykov  i zodpovedného prístupu k životu. Naša transformujúca sa spoločnosť sa „zobudila“ dosť neskoro. Až alarmujúce čísla pôrodnosti a prirodzeného prírastku, vysoký počet rozvodov a nízky počet sobášov, prinútili vládu k opatreniam, ktoré sú však nepostačujúce. Ojedinelé príspevky a prehlbujúca sa kríza neriešia trvale zlú ekonomickú situáciu mladých rodín. Tieto snahy sú bez dlho­dobej koncepcie a perspektívy. Rok 1989 nám priniesol vytúženú slobodu a s pádom „železnej opony“ aj mnoho nových nástrah i rôznych negatívnych vplyvov konzumného spôsobu života. Myslím si, že kríza rodiny má hlbšie korene a začala oveľa skôr. Práve naša generácia zúžila fungovanie rodiny na jej ekonomické zabezpečenie. Veľké rodiny sa stali zriedkavosťou. A hoci aj dnes deklarujeme, že každé dieťa je Boží dar a prejav božieho požehnania, namiesto podpory a povzbudenia neraz híkame nad tretím či štvrtým dieťaťom v rodine. Ďalšie  deti sú často vnímané ako pohroma aj pre blízkych príbuzných. Mnohokrát sa odvolávame na „ťažkú dobu“, aby sme zakryli poprevracaný hodnotový rebríček. Materiálne hodnoty figurujú na popredných miestach. Preto pre mňa nie je paradoxná skutočnosť, že kde je najviac bohatstva, tam sa rodí  najmenej detí. V snahe ekonomického zabezpečenia zabúdame na výchovnú funkciu rodiny a mladá generácia stráca osobnostné kvality. V súvislosti s krízou rodiny nedá mi nespomenúť ortodoxných Židov a ich chápanie rodiny. Dvojciferný počet detí je bežný. Otec rodiny nepracuje. Študuje tóru a jeho úlohou je výchova najmä synov. Ekonomické zabezpečenie a starostlivosť o domácnosť leží na pleciach žien. Sobota je dňom zasväteným Bohu a rodine. Platí striktný zákaz akejkoľvek práce. Obchody sú pozatvárané, miestna doprava nepremáva. Sobotu trávi rodina spolu návštevou synagógy, modlitbou, meditáciou. Pri spoločnom stolovaní vedú rozhovory, debatujú o všetkom, čo priniesol predchádzajúci týždeň. Žiaden televízny program, počítač, futbalový zápas alebo iný individuálny program neprichádza do úvahy. Ako veľmi chýbajú našim rodinám spoločne trávené chvíle, spoločné zážitky, ktoré upevňujú zdravé rodinné vzťahy! nike blazer nike air max tn pas cher tn pas cher nike tn requin pas cher longchamp pliage Sac A Main Louis Vuitton Pas Cher Psychológovia varujú pred veľkým pracovným zaťažením a nedostatočným priestorom na oddych a regeneráciu síl. Práve rýchle životné tempo i trvalý stres  spúšťajú množstvo duševných i vážnych civilizačných chorôb. Absencia výchovy poskytuje voľné pole pôsobnosti rôznym sociálno - patologickým vplyvom, ktoré zapríčiňujú deformáciu životných hodnôt i celej spoločnosti.