Čo nazývam šťastím?

+++++ (Autor:  )
Autor:Martin Krauß
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pokojne si položme otázku - čo je to šťastie? Je to tá jedinečná a mimoriadna šťastná náhoda? Plný zásah pri tipovaní, ktorý zažijeme len raz v živote alebo nikdy!?
Alebo je šťastie skryté v bežnom dni, v normálnom pracovnom dni, vtedy, keď sa vlastne nič nedeje?
Mladý párik, ruka v ruke - šťastie?
Dve staršie dámy v kaviarni - šťastie?
Desaťtisíce fanúšikov na futbalovom štadióne v radostnom výskaní nad gólom -šťastie?
Nepozorované hrajúce sa dieťa - šťastie?
Hodiny po úspešnej komplikovanej operácii - šťastie?
Autohavária s totálnou škodou a pritom vyviaznutí bez škrabancov na tele - šťastie? Určite by sa našlo niekoľko ďalších takýchto príkladov a samozrejme všetky by vyjadrovali pocity šťastia. Väčšinou to vyjadríme slovami - „mám šťastie“ alebo „mal som šťastie“.
Každý z nás by chcel byť v živote terčom šťastia, ale už menej tým pomyselným „vystreleným šípom“. Urobiť iných šťastnými. Takmer zabudnutá cesta.
Šťastie však znamená „dávať“ a „prijímať“.
Hlbší zmysel šťastia sa ukrýva v stretnutí s inými ľuďmi, v otvorení sa voči nim. Mať otvorené uši pre starosti iných, nájsť si čas a niekedy – len jednoducho byť naporúdzi, keď nás potrebujú. Čo nás môže robiť šťastnejšími, než šťastie, ktoré darujeme iným? Takéto šťastie sa vráti stonásobne.
V tomto spočíva tajomstvo šťastia: ľudia, ktorí potrebujú ľudí sú najšťastnejšími ľuďmi na svete a ľudia, ktorí milujú, sú výnimoční ľudia, lebo títo nemyslia len na svoje výhody. Rozdávajú bez toho, aby sa pýtali, čo im to prinesie, aký budú mať z toho úžitok.
A tak by sme mali pochopiť aj prikázanie lásky k blížnemu, ktoré je snáď najzreteľnejšie vyjadrené v podobenstve o milosrdnom samaritánovi.
Pri stretnutí s blížnymi, pri podelení sa so starosťami aj radosťami sa približujeme k nebeskému kráľovstu.
Cestu, po ktorej chceme kráčať, si môžeme vybrať, nie však ľudí, ktorých na nej stretneme.
A keď vtedy dokážeme povedať: „je dôležité, že TY si súčasťou mojej cesty“, vtedy budeme najšťastnejšími ľuďmi.