Na slovíčko sused

--------- (Autor:  )
Autor:Stanislava Stančáková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Státisíce nás žijú po sídliskách v obrovských komunitách, ktoré sú ako bublajúci kotol naplnené radosťami, starosťami a každodenným pechorením.
Tu pod oknami sa naháňajú kŕdle našich detí a vnukov, rozvíja sa ich fantázia plná hier i drobných zlomyselností, rodia sa prvé lásky, ochutnávajú sa prvé dotyky hriechu budúcich doktorov, inžinierov, manažérov, robotníkov, ale aj armády nezamestnaných.
Áno, takýto je náš domov. Tu sa rodia naše deti a vnuci, tu dožijeme a odtiaľto nás odvezú, keď príde náš čas.
Náš životný priestor v jeho betónovej rafinovanosti je popretkávaný agresívnymi siločiarami negatívnych energií, ktoré spôsobujú tektonické anomálie, magnetický smog elektrických a rádiových zázrakov, hluk dopravy, stresových faktorov malého súkromia a nedostatku všehojacej zelene.
Tento priestor je však naplnený predovšetkým ľuďmi, ktorí sem prichádzajú s nádejou na nový domov.
So svojimi batožinami prinášajú aj posolstvo svojich predkov, zvyky, pevnosť i slabosti svojho človečenstva.
Betónové steny nezmeníme, neodsajeme výfukové plyny, no to čo možno meniť krok za krokom je vyššia všímavosť k svojim ľudským postojom, uponáhľanej materializácii života, necitlivej anonymite.
Venujme sa viac deťom.
Nech ponesú ďalej to lepšie posolstvo v zrkadlení našich vlastných necností.
Ony už málo alebo vôbec nepoznajú tú rozpoltenosť a chaos, ktoré nám nepripraveným priniesla táto epocha.
Jej rodiaca sa kultúra je plná vzrušivých zväčša cudzích vzorov, ligotavých márností, ktoré zatieňujú ducha.
Naše deťúrence i dospievajúca mládež vstrebávajú často nekriticky aj prvky, proti ktorým nie sú z rodinného prostredia dostatočne vyzbrojený a imúnny.
Svojou naivnosťou vytvárame výchovnú pascu pre svojich vlastných potomkov.
Významnú úlohu, a štatistiky to potvrdzujú, že najväčšie výchovné problémy sú v rodinách, ktoré náboženstvo odsunuli na perifériu svojho života.
Veďme svoje deti k náboženskej aktivite.
Tu nájdu odpoveď na mnohé otázky, ktoré im nevieme vysvetliť.
Tu nájdu potrebnú harmóniu a vnútorný pokoj k stavbe zdravých základov pre svoj život.
Šťastné a veselé Vianoce sused