Krížová cesta

Kniha (Autor:  )
Autor:Mária Krotká-Košalová
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Nedávno sa mi dostala do rúk zaujímavá knižočka s názvom Krížová cesta. Autorom je nemenej slávny Guy Gilbert.V tejto knihe ma oslovil posledný citát:

Ži tak,aby si na základe tvojho spôsobu života ostatní mysleli, že nie je možné,aby Boh neexistoval.

Samotný názov knihy prezrá­dza, že súvisí s pôstnym obdobím, ktorému sme sa venovali v minulom čísle. Ale samotný citát ako aj mnohé iné myšlienky tejto knihy sú aktuálne počas celého roka, nakoľko ide o autorove postrehy z bežného každodenného života. Samotná kniha je stvárnením krížovej cesty v tom mladšom, modernejšom podaní, preto osloví skôr našu mladú generáciu. Určite ju mnohí z nich aj osobne poznajú. Táto knižočka vyšla pred troma rokmi. Autor Guy Gilbert je vysvätený kňaz pôsobiaci v Paríži a venuje sa hlavne problematickej mládeži. Jeho životná púť, ktorá ho priviedla až ku kňazskému povolaniu, bola tiež neľahká. Pochádza z 15 detí a ako 30-ročný bol vysvätený za kňaza. Najprv pôsobil ako kaplán v Alžírsku. Tu sa naučil pôvodný jazyk, aby sa priblížil tamojšej populácii. Po istom čase sa však vracia späť do Paríža, aby pomáhal adolescentom odkázaným na seba samých, mladým narkomanom a recidivistom. So svojimi skúsenosťami sa podelil vo svojich viacerých dielach, ktoré sú spomenuté v úvode spomínaného diela. Práve možno iným, na dnešnú dobu menej konzervatívnym spôsobom evanjelizácie oslovuje hlavne mladú generáciu. Kniha je delená na jednotlivé zastavenia presne tak, ako je to v spevníkoch. Samotné úvahy pri jednotlivých zastaveniach sú však formulované v modernejšom duchu.
Možnože v tejto „minirecenzii“ o knihe myšlienkami trochu odbočím, ale verím, že s dobrým úmyslom, pretože samotný záverečný odkaz tohto diela je aktuálny počas celého roka. Boh nám poslal na tento svet svojho jednorodeného syna, ten za nás trpel, bol potupovaný a umrel ukrutnou smrťou i napriek tomu, že bol nevinný. Toto všetko urobil kvôli mne, kvôli tebe. Obetoval sa pre každého z nás, chudobného, bohatého, zdravého i chorého. Daroval sa nám celý! A my častokrát žijeme tak, ako keby v skutočnosti vôbec neexistoval. Akokeby predstavoval len nejaký dávny mýtus, ktorý si vymysleli naši predkovia a ten si rozprávajú z pokolenia na pokolenie ako rozprávku. A pri tom všetkom On tu bol, je a bude až na veky vekov. Tak prečo my ľudia nežijeme tak, ako sa na ľudí patrí? Zabudli sme už nebodaj na skutočný odkaz Veľkej noci? Zabudli sme snáď na to, že Ježiš pre nás zomrel a tretieho dňa vstal zmŕtvych? Zapamätajme si preto raz a navždy: On je náš Otec, náš vodca, náš ochranca, naše jediné útočište. On je s nami, aj keď sa od nás všetci priatelia odvrátili. On nás dvíha, keď sme padli na samé dno materiálnej, ale hlavne duchovnej biedy. On je naším najvernejším priateľom. A preto sa snažme aj svojím životom svedčiť o tom, že Boh je stále prítomný me­dzi nami. Či už je to doma, v práci, na ulici alebo v autobuse. Jednoducho vždy a všade. Žime preto tak, aby Ho bolo medzi nami aj naozaj “cíť”. Pretože Ježiš naozaj žije!