Tá istá a predsa iná

Autor:Tatiana Koššová
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Láska je ráno nového dňa,
je púčik suchého pňa.
Láska je pieseň slávika, čo spievať smie,
je kvapka rosy, ktorá tráve život prinesie.
Láska je šťastie dvoch stratených sŕdc,
keď slovo vďaky a úsmev zažiari z ich úst.
Láska je, keď slza bolesti sa vyroní,
keď horkosť srdce poraní.
Láska je nádej, otvorenú dlaň ti podáva,
je Boží dar, čo život za nás dáva.