Stretol som Šťastie

Autor:Tatiana Koššová
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pane, stretol som Šťastie.
Bolo to krátke, a predsa tak krásne.
Cítil som to. Srdce mi bilo ako zvon,
ako keď zaduní v diaľke hrom.


Pane, stretol som Šťastie.
Kráčalo oproti mne a zrazu všetko bolo tak jasné.
Mračná sa rozišli do všetkých strán
a slnečné lúče nežným dotykom
pohladili smutné srdce, rozveselili tvár.

Pane, stretol som Šťastie...
Bolo krehké, ale pre mňa tak vzácne.